“Animated Film as an Eloquent Body”: Seth Boyden’s An Object at Rest

2018-05-01
Bu makalenin birincil amacı yeni oluşmakta olan ve çevre ve edebiyat çalışmalarına taze bir bakış açısı getiren maddeci ekoeleştiriyi tanıtmaktır. Edebiyat ve kültürel çalışmaların kapsamını çizgi filmleri de kapsayacak şekilde genişleten bu makale, öncelikle maddeci ekoeleştiriyi, ekoeleştirinin gelişim basamaklarıyla ilintili olarak ve teorik altyapıyı oluşturacak şekilde ele almaktadır. Daha sonra, Serenella Iovino ve Serpil Oppermann’ın kuramları ışığında, Seth Boyden’in An Object at Rest (2015) adlı kısa çizgi filmini örnek olarak incelemektedir. Bu film Jeffrey J. Cohen’in hikaye anlatıcı madde olarak öne sürdüğü taş figürüne dair yazdıklarıyla birebir örtüşmektedir. Taşın öykü anlatıcı özelliklerini ön plana alan bu makale, özellikle ekolojik yönelimleri bulunan çizgi filmlerin, insan ötesi bağlamda insan-doğa ilişkilerini tartışmak için “faydalı stratejiler” olarak nasıl kullanılabileceklerine ışık tutmaktadı
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
“Silence of Academy”: Expressing Harassment through Collective Design Process
Canlı, Ece; Kaya, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
The aim of this research is to investigate how design can be practised to facilitate self-expression of women, suffering from sexual harassment in universities. The underlying statement, of using design to counteract harassment, is to indicate that design activity can be utilised not only for industrial interests, but also in the realm of socio-political issues such as gender activism and women's struggles. With this aim, in a two-year practice-based design research entitled Silence of Academy, a series of ...
“Managing” Irregular Labor Migrants in Turkey
Rittersberger, Helga İda (2015-06-01)
The aim of this article is to consider the socio-political construction of irregularity and to discuss how this serves the development of policies and strategies for ‘the management of migration’ and migrant labor. This paper will first provide a short overview of Turkey’s rapid transformation into a country of immigration. Parallel to this, a discussion of the important legal amendments that have been enacted regarding the subject will be introduced. A specific emphasis will be given to measures introduced...
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları
Erden, Nazif Kutay (2017-04-30)
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırma ...
Architectural Literary Analysis: Reading “The Death of the Street” through Ballard’s Literature and Trancik’s “Lost Space”
Tuna Ultav, Zeynep; Çağlar, T. Nur; Durmaz Drinkwater, S. Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Bu çalışmanın temel amacı, mimarlık ve edebiyat arasındaki olası ilişkinin boyutlarını ortaya çıkarmak ve mimarlık eğitimi, araştırmaları, uygulaması ve diğer disiplinler için potansiyel yararlarını örnekleyerek tartışmaktır. Çalışmanın yöntemi, yazınsal metinlerdeki mekânsal kurgu tasvirleri ve ipuçlarından yola çıkıp çeşitli mimari konuların “yazınsal çözümlemesi” üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışma, örneklem olarak bilim kurgu yazarı Jim Graham Ballard’ın High Rise ve Concrete Island adlı iki roman...
Citation Formats
B. Ağın, ““Animated Film as an Eloquent Body”: Seth Boyden’s An Object at Rest,” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 27–46, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/472961.