Ni SBA 15 Katalizörü Üzerinde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmanın Elektrik Isıtmalı ve Mikrodalga Reaktörde İncelenmesi

2016-08-23

Suggestions

Fe-Co Nanoalaşım Parçacıkların Yapısal Özelliklerinin Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
Mehrabov, Amdulla; Akdeniz, Mahmut Vedat(2015-12-31)
Nanoalaşımlar, bir diğer deyişle, alaşımlı nano-parçacıklar birden fazla metalik element ihtiva eden, sınırlı sayıda atomdan oluşmuş ve boyutları 1 – 100 nm arasında olan atom kümeleridir. Malzeme biliminin en yeni araştırma alanlarından biri olan nanoalaşımlar, her geçen gün daha küçük ve daha hızlı bileşenler gerektiren günümüz mühendislik uygulamaları için çok büyük önem taşımaktadırlar. İntermetalik ve metalik cam nanoalaşımlar, katalizör, depolama aygıtı, ilaç taşıyıcı, yakıt pili, kanser tedavisi ve b...
Ticari HAD Programının İteratif Kullanımıyla Faz Değişimi Modellenmesi ve Dikdörtgen Kesitli Oluklu Bir Isı Borusunun Isıl Performansının Belirlenmesi
Gökçe, Gökay; Dursunkaya, Zafer (null; 2019-09-11)
Cross-section measurements of SC-43ANDV-48 radioisotopes produced via Bern medical cyclotron
Sökmen, Gamze; Zeyrek, Mehmet Tevfik; Braccini, Saverio; Department of Physics (2017)
Positron Emission Tomography is a diagnostic technique in nuclear medicine to achieve quantitative measurements of biochemical processes in vivo, regarding its ability to detect positron-emitter-labeled radiopharmaceuticals at picomolar levels. An ideal PET radioisotope is required to have significant features decided by its half-life, de- cay kinematic, and cross-section. Thus, the 43Sc radionuclide can be considered as a promising solution with its desirable half-life of 3.89 hours. The present thesis fo-...
Ankara’da PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde n-alkanoik asit derişimlerinin incelenmesi
Koçak, Ebru; Aslan Kılavuz, Seda; İmamoğlu, İpek; Tuncel, Süleyman Gürdal (2017-10-07)
Atmosferdeki ince partiküllerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu partiküllerin olumsuz sağlık etkileri kimyasal kompozisyonlarına göre değişmektedir. Öte yandan atmosfere birçok biyojenik ve antropojenik kaynaktan yayılan bu partiküllerin kompozisyonlarının belirlenmesi, ana emisyon kaynaklarının tahmin edilmesinde de kullanılabilmektedir. Atmosferde özellikle PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde bulunan n-alkanoik asitler kentsel alanlarda daha yüksek konsantra...
Ni-bazlı çift metalli katalizörlerde metanın karbondioksit riformlaması
Ay, Hale; Üner, Deniz(2013)
Citation Formats
M. Sarıyer and N. A. Sezgi, “Ni SBA 15 Katalizörü Üzerinde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmanın Elektrik Isıtmalı ve Mikrodalga Reaktörde İncelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77370.