Fe-Co Nanoalaşım Parçacıkların Yapısal Özelliklerinin Teorik Yöntemlerle İncelenmesi

2015-12-31
Nanoalaşımlar, bir diğer deyişle, alaşımlı nano-parçacıklar birden fazla metalik element ihtiva eden, sınırlı sayıda atomdan oluşmuş ve boyutları 1 – 100 nm arasında olan atom kümeleridir. Malzeme biliminin en yeni araştırma alanlarından biri olan nanoalaşımlar, her geçen gün daha küçük ve daha hızlı bileşenler gerektiren günümüz mühendislik uygulamaları için çok büyük önem taşımaktadırlar. İntermetalik ve metalik cam nanoalaşımlar, katalizör, depolama aygıtı, ilaç taşıyıcı, yakıt pili, kanser tedavisi ve biyolojik sensör gibi birbirinden çok farklı bir çok alan için yepyeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Önerilen proje, grubumuzun daha önce farklı nanoalaşım sistemleri için gerçekleştirmiş olduğu modelleme ve simulasyon çalışmalarının devamı niteliğinde olup, amorf metalik alaşımlara örnek sistem olarak bu projede Fe-Co alaşım sistemi ele alınacaktır.Projede B2 tip düzenli yapıya sahip Fe50Co50 nanoalaşımda parçacık boyutunun ve parçacık geometrisinin atomların düzenlenme karakteristiklerine ve düzen-düzensizlik faz dönüşüm sıcaklığına etkileri, Psödo-potansiyel yaklaşımda alaşımların elektronik teorisi ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri kullanılarak kapsamlı olarak incelenecektir. Amorf Fe-Co nanoparçacıkların yapısal dönüşümleri ise moleküler dinamik simülasyon yöntemi kullanılarak geniş sıcaklık aralığında (300 K – 1700 K) ele alınacaktır.

Suggestions

Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri aras...
Lİtyum iyon bataryalar için kalay esas anot malzemesi geliştirilmesi ve üretilmesi
Aydınol, Mehmet Kadri(2015-12-31)
Önerilen projede lityum iyon piller için kalay esaslı anot malzemeleri geliştirilecektir. Kalay esaslı anot malzemeleri pillerin şarj ve deşarjı sırasında büyük hacim değişikliklerine maruz kalmakta ve bu piller hızlı bir kapasite kaybı yaşamaktadır. Kalay, günümüzde kullanılan grafit esaslı anot malzemelerine göre çok yüksek ilk kapasiteye sahiptir ancak bahsedilen sorun nedeniyle ticari uygulamalarda kullanılamamaktadır. Önerilen projede kalay malzemesinin bu problemini çözmeye yönelik olarak malzemenin n...
Citation Formats
A. Mehrabov and M. V. Akdeniz, “Fe-Co Nanoalaşım Parçacıkların Yapısal Özelliklerinin Teorik Yöntemlerle İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59268.