Ankara’da PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde n-alkanoik asit derişimlerinin incelenmesi

2017-10-07
Koçak, Ebru
Aslan Kılavuz, Seda
İmamoğlu, İpek
Tuncel, Süleyman Gürdal
Atmosferdeki ince partiküllerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu partiküllerin olumsuz sağlık etkileri kimyasal kompozisyonlarına göre değişmektedir. Öte yandan atmosfere birçok biyojenik ve antropojenik kaynaktan yayılan bu partiküllerin kompozisyonlarının belirlenmesi, ana emisyon kaynaklarının tahmin edilmesinde de kullanılabilmektedir. Atmosferde özellikle PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde bulunan n-alkanoik asitler kentsel alanlarda daha yüksek konsantrasyonlarda görülmekle birlikte özellikle biyojenik kaynaklı olanları kırsal ve yarı kentsel alanlarda da belirlenmektedir. Atmosferdeki n-alkanoik asit kaynakları yemek buharları, motorlu taşıt emisyonları, yol tozu ve biyokütle emisyonlarıdır. Bu çalışmada Ankara’nın kentsel ve yarı kentsel iki bölgesinde 14 ay süresince toplanan PM2.5 partiküllerinde n-alkanoik asit derişimleri ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir.
Citation Formats
E. Koçak, S. Aslan Kılavuz, İ. İmamoğlu, and S. G. Tuncel, “Ankara’da PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde n-alkanoik asit derişimlerinin incelenmesi,” presented at the 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71311.