Siyasal bir sorun olarak Ankara kentinin kentleşme ve planlama sorunları

2002-01-15
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Siyasal bir sorun olarak Ankara kentinin kentleşme ve planlama sorunları,” Ankara, Türkiye, 2002, p. 157, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77742.