Açık işletmelerde üretim yöntemleri

2005-01-01

Suggestions

Açık deniz rüzgar çiftliklerinin Türkiye denizlerine uyarlanabilirliği üzerine bir araştırma
Oğuz, Elif (2013-12-28)
On provable security of some public key encryption schemes
Hanoymak, Turgut; Akyıldız, Ersan; Selçuk, Ali Aydın; Department of Cryptography (2012)
In this thesis, we analyse the security criteria of some public key encryption schemes. In this respect, we present the notion of adversarial goals and adversarial capabilities. We give the definition of provably security by means of several games between the challenger and the adversary in some security models, namely the standard model and the random oracle model. We state the main differences between these two models and observe the advantage of the success probability of the adversary in breaking the cr...
Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Bu projenin ana amaçları şunlardır: 1. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal- ekonomik-kültürel etkilerinin araştırılması 2. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler ile çevresel etkilerin sosyal-ekonomik- kültürel değişimler üstüne olan etkilerinin incelenmesi 3. Açık ocak kömür madenciliği için doğaya yeniden kazandırma ve maden kapatma planlarının oluşturulmasını destekleyecek politika önerilerinin geliştirilmesi. Bu projede...
Expectation propagation for state estimation with discrete-valued hidden random variables
Sarıtaş, Elif; Orguner, Umut; Department of Electrical and Electronics Engineering (2023-2-21)
In this thesis, the expectation propagation (EP) approach of Minka is considered for the estimation problems in dynamical systems with discrete hidden random variables where optimal posteriors are usually intractable. The concept of context adjustment is introduced to avoid/alleviate indefinite covariance problems encountered in standard EP implementations in a systematic way. Additionally, the moment projection (Mprojection) problem involving pseudo-Gaussian likelihoods as factors is solved to be used in t...
Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocukların açık alan rekreasyon kampı öncesi ve kamp sonrası pozitif kimlik, sosyal, fiziksel becerileri algıları anketler yoluyla değerlendirilecektir. Tek grup öntest – sontest modelin uygulanacağı bu araştırmada 5 günlükkamp programına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kampa ilk geld...
Citation Formats
C. Karpuz, Açık işletmelerde üretim yöntemleri. 2005.