Hide/Show Apps

Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi

Bu projenin ana amaçları şunlardır: 1. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal- ekonomik-kültürel etkilerinin araştırılması 2. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler ile çevresel etkilerin sosyal-ekonomik- kültürel değişimler üstüne olan etkilerinin incelenmesi 3. Açık ocak kömür madenciliği için doğaya yeniden kazandırma ve maden kapatma planlarının oluşturulmasını destekleyecek politika önerilerinin geliştirilmesi. Bu projede kömür madenciliğinin fiziksel çevreye ve sosyal-ekonomik-kültürel yapıya olan etkileri iki aşamalı bir süreç incelemesi ile ele alınacak ve bu etkilerin en aza indirilebilmesi için etkin ve sürdürülebilir maden kapatmaya ilişkin politika önerileri geliştirilecektir. Birinci aşamada açık ocak kömür madenciliğinin ömrünün sonuna yaklaşmış ancak halen çalışmakta olan bir alanda (Tunçbilek Kömür Havzası) ve ikinci aşamada ise madencilik faaliyetlerinin tamamen bittiği terk edilmiş bir ocak alanında ( Çankırı ili, Yapraklı ilçesi sınırları içerisinde) madencilik faaliyetlerinin sosyal- ekonomik-kültürel ve fiziksel çevreye olan etkisi araştırılarak madencilik faaliyetlerinden kaynaklı tahribatın boyutları irdelenecektir. Bu irdeleme sonunda açık kömür ocakları için doğaya yeniden kazandırma ve maden kapatma planlarında kullanılmak üzere, disiplinler-arası bir yaklaşımla benzer durumlardaki ocaklarda kullanılmak üzere bir kılavuz geliştirilecektir. Bu kılavuz aynı zamanda Türkiye'de henüz maden sahalarının kapatılması ve doğaya yeniden kazandırılması ile ilgili hazırlanacak yasal mevzuat için de bir altyapı oluşturulacaktır. Projede seçilen açık ocak kömür madenleri için çok boyutlu (çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik) bir plan hazırlama metodolojisi geliştirilecektir.