Mikroelektronik Aygıtların Düşük Sıcaklıkta Şekil Değiştirmelerinin İncelenmesi

2015-09-05
Eyüp Can, Baloğlu
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba
Dursunkaya, Zafer

Suggestions

Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Down conversion and filtering of microwave signals in optical domain
Selçuk, Gökhun; Şahin, A. Behzat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
Processing of microwave signals in electrical domain introduces many difficulties especially when the frequency of the signal is increased beyond several GHz. Electromagnetic interference (EMI) and frequency depended losses can be given as examples to these difficulties. Photonic processing of microwave signals, however, is immune to these problems since optical components such as fiber cables, lasers, optical modulators and photodetectors are both immune to EMI and have wide bandwidths. This thesis deals w...
Development of high performance active materials for microbolometers
Eroğlu, Numan; Akın, Tayfun; Turan, Raşit; Department of Micro and Nanotechnology (2011)
This thesis reports the development of Vanadium Tungsten Oxide (VWO) film as an active detector material for uncooled infrared detectors by using the reactive DC magnetron co-sputtering method. VWO is a doped form of the Vanadium Oxide (VOx) which is known as a prominent material for uncooled infrared detectors with its high TCR, low resistivity, and low noise properties. VOx is a widely preferred material for commercialized uncooled infrared detectors along with its drawbacks. Fabrication is fairly difficu...
Mikro Elekro Mekanik Sistemler MEMS Mikro Akışkan Uygulamaları
Kaplan, Halit; Dölen, Melik (2003-09-06)
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Citation Formats
B. Eyüp Can, H. T. Okutucu Özyurt, and Z. Dursunkaya, “Mikroelektronik Aygıtların Düşük Sıcaklıkta Şekil Değiştirmelerinin İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77864.