Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı

2012-6-7
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3), kanal tabanı ve mekanik toprak (4), sabit elektrotlar (5), sabit elektrotlara bağlı tarak yapılan (6), ataletsel kütle üzerine serilmiş altın film (7), tutundurulmuş biyolojik algılama molekülleri (8), ve rezonatör yapısının üzerine yerleştirilmiş mikroakışkan kanal (9).

Suggestions

Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Mikroküre formunda polimerik ilaç taşıyıcı
Aydın, Özlem; Korkusuz, Petek; Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Korkusuz, Feza (Turkish Patent and Trademark Office, 2012-1-5)
Polikaprolakton mikroküreler içerisine Doksisiklin ve kondroitin sülfat hapsedilmesi ile geliştirilmiş bu formülasyon 1) matriks metalloproteinaz enzimlerini engelleyici etkisi olan Doksisiklinin (D) ve kıkırdak onarımında rejeneratif etkisi olan kondroitin sülfat (CS) molekülünün bidikte mikrokürelere hapsedilmiş olması 2) doksisiklin şalımının kontrollü ve uzun süreçte olması (3 ayda %37 ilaç salımı), 3) ilaç hapsetme verimliliğinin %30 olması 4) eklem içi uygulamaları için istenilen boyutlarda, enjekte e...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Manyetik rezonans tabanlı uzamsal ayırma duyarlığı yüksek öziletkenlik görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat; Özbek, Orçun; İder, Ziya; Birgül, Özlem(2002-02-15)
Bu çalışmada Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntülüme (MRCDI) ve Elektriksel Empedans Tomografisi (EIT) tekniklerinde kullanılan metodlar birleştirilerek elde edilecek manyetik akı yoğunluğu, elektrik akım yoğunluğu ve yüzey gerilim bilgileri kullanılarak yüksek Uzamsal Ayırma Duyarlığı (UAD) (spatial resolution) ve Nicel Doğruluğa (ND) sahip öziletkenlik görüntüleri elde etmek için özgün bir görüntüleme tekniğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. EIT tekniği kullanılarak diğer tıbbi görüntüleme sistemleri...
Citation Formats
H. Külah, “Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı,” 00, 2012.