Meteoroloji Radarı Görüntülerinden Üç-Boyutlu Geriçatım ve Görselleştirme

2018-09-21
Pesen, Mustafa
Leloğlu, Uğur Murat
Hava olaylarının izlenmesi ve tahmininde, uydular, meteoroloji istasyonları ve balonlar gibi çok sayıda algılayıcıdan faydalanılmaktadır. Meteoroloji radarları da aynı amaçla kullanılan önemli algılayıcılardır. Radarlar, etrafında onlarca kilometre ile ölçülen bir yarıçap içerisinde üç boyutlu olarak gerçek-zamanlı veri sağladıkları için kilit öneme sahiptirler. Radarlar çeşitli yükselme açılarında iki boyutlu görüntüler sağladıkları için bunların gözle yorumlanmaları güçtür. Bu çalışmada, iki boyutlu görüntüleri bir araya getirerek, radar tarafından tespit edilen yağmur, kar gibi sınıfları üç boyutlu kapalı hacimlere dönüştüren ve bunların üç boyutlu hareketli gösterimini yapabilen bir algoritma anlatılmaktadır. Algoritma, NEXRAD Level III Doppler Meteoroloji Radar verilerini kullanmaktadır. Öncelikle iki boyutlu görüntülerde her bir yağış tipi için sürekli ve yavaş değişen yoğunluk kestirimi yapılmaktadır. Her pikselde azami yoğunluğa sahip yağış tipi o piksele atanmaktadır. Sonra görüntülerdeki yağış tiplerine bağlantılı bileşen analizi yapılarak bölütleme işlemi gerçekleştirilmekte ve her bölütün sınırları ile iki boyutlu kapalı bir poligon elde edilmektedir. Meta-veri kullanılarak bu poligonlar üç boyutlu hâle getirilmekte ve değişik yükselme açılarındaki poligonların aynı cisme ait olup olmadıklarına karar verilmektedir. Aynı cisme ait poligonların kenarları arasında eşleştirme yapılarak üç boyutlu örgü yapısı oluşturulmaktadır. Bu cisimler zaman boyutunda hareket ettirilerek meteorolojik olayların üç boyutlu görsel simülasyonu elde edilmektedir.
VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), (18 - 21 Eylül 2018)

Suggestions

An Analysis of Physical and Psychological Expectations of Earthquake Victims from Temporary Shelters: A Design Proposal
Yüksel, Belma; Hasırcı, Deniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
This study analyzes physical and psychological expectations of earthquake victims from temporary shelters and presents a design proposal. Interviews were conducted with earthquake victims in the city of Kocaeli in Turkey, and needs were identified. Also, user survey results from previous studies that have been conducted after the August 17th earthquake in 1999 were used to establish the design requirements for a temporary housing unit. While lack of space and issues of crowding, noise, and hygiene were ment...
A multi-temporal masking classification method for field-based agricultural crop mapping
Arıkan, Mahmut; Türker, Mustafa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2003)
This study describes the field-based classification of agricultural crops using multi-date Landsat 7 ETM+ images acquired in May, July, and August 2000. The study area is located in north-west of Turkey with a size of about 1 5 km x 1 1.3 km and grows a variety of crops. The objective was to identify the summer (August) crops within the agricultural fields. The classification methodology is based on a multi- temporal masking of Landsat 7 ETM+ images. First, a supervised per-pixel classification of the three...
Performance improvement of a 3-D configuration reconstruction algorithm for an object using a single camera image
Özkılıç, Sibel; Platin, Bülent Emre; Department of Mechanical Engineering (2003)
Performance improvement of a 3-D configuration reconstruction algorithm using a passive secondary target has been focused in this study. In earlier studies, a theoretical development of the 3-D configuration reconstruction algorithm was achieved and it was implemented by a computer program on a system consisting of an optical bench and a digital imaging system. The passive secondary target used was a circle with two internal spots. In order to use this reconstruction algorithm in autonomous systems, an auto...
A classification system for excavation of surface coal measures
Karpuz, Celal (1990-02-01)
A classification system based on the relevant rock mass and material properties of the ground and their influence on excavation equipment performance is described. An excavation rating system is proposed utilizing some rock mass and material properties which influence excavation performances; namely, uniaxial compressive strength, hardness, discontinuity spacing, degree of weathering and seismic wave velocity. The work was carried out in operating Turkish surface lignite mines. It is suggested that this sys...
A RISK-BASED MONITORING AND CONTROL STRATEGY FOR MICROPOLLUTANTS IN A RIVER BASIN
Pilevneli, Tolga; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2022-8-15)
There is a need to develop a methodology for cost-effectively assessing and monitoring the quality of surface waters, and controlling micropollutant discharges from point sources in a river basin. This study aims to develop a monitoring and control strategy by prioritizing micropollutants according to their potential hazard and exposure levels in the Yeşilırmak River Basin (YRB). The temporal and spatial variation in the occurrence of 295 micropollutants was assessed by adopting a statistical screening app...
Citation Formats
M. Pesen and U. M. Leloğlu, “Meteoroloji Radarı Görüntülerinden Üç-Boyutlu Geriçatım ve Görselleştirme,” presented at the VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), (18 - 21 Eylül 2018), Eskişehir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78175.