2003-2015 Yılları Arasında Öğretim Teknolojileri Alanında Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

2016-05-18
Kara, Ersin
Eşfer Günay, Sezin
Güleç, Mustafa
Tısoğlu Kaya, Seçil
Kaya, Kadir Yücel

Suggestions

The role of civil society in democratic consolidation process of Georgia between 2003 and 2011
Gürsoy, Hazar Ege; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2011)
The aim of this thesis is to analyze the last phrase of democratization process in Georgia that refers to democratic consolidation period, while focusing on the role of civil society organizations. The main focus area will be post-Rose Revolution period hence, the Rose Revolution that occurred in 2003 is considered as an example of democratic transition and as a nature of successful democratization development, the transition period must be followed by the democratic consolidation process. In order to exami...
An investigation of the effectiveness of the theme-based curriculum in the 2003-2004 academic year at the department of basic English at Middle East Technical University
Topçu, Tansu; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2005)
This study examines the implementation of the theme-based curriculum in the 2003-2004 academic year to meet the goals and objectives of DBE students at METU. The research design of the study includes questionnaires and focus group interviews with former DBE students and DBE teachers. At the first stage, 231 students and 60 teachers took the questionnaire. Then, 19 students (in groups) and teachers (individually) were interviewed. The results indicated that there was a big difference between the perceptions ...
Assessing patterns of household expenditures on recreation and culture in Turkey in 2003
Uraz, Arzu; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2008)
The rising importance of culture in social cohesion and economic development necessitates the analysis of cultural consumption from an economic point of view.This is important to understand household profiles which provide a certain typology on the socio-economic and demographic patterns of cultural consumption. In this thesis, we identify the households that spend on recreation and culture, the amount they spend and the potential factors that impact households’ recreation and culture expenditures in Turkey...
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği
Yalman, Osman Galip; Çelik, Coşku(2016-12-31)
Enerji sektörünün yapısı devlet, sermaye ve emek arasında özel bir ilişki biçimine işaret etmektedir. Neoliberal dönüşüme, ve özellikle özelleştirme uygulamalarına, paralel olarak enerji politikaları kamu politikalarının gündeminden çıkarılmış özel sektör yatırımları teşvik edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, enerji sektörü üretken sermaye oluşumu için önemli bir girdi haline gelmiştir. Ayrıca, bu süreç doğal alanların sermaye birikimi için kullanılmasına işaret ettiği ölçüde, bu alanlardaki sınıfsal yapıy...
The media portrayal of homosexuality in the Turkish press between 1998 and 2006
Hoşcan, Özlem; Kaya, Ahmet Raşit; Department of Media and Cultural Studies (2006)
In this study, the newspapers such as Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Akşam, Sabah, Cumhuriyet, Star, Güneş, Takvim, Dünya, Gözcü and Yeni Asır are considered liberal or left leaning. The newspapers such as Akit, Milli Gazete, Yeni Asya, Anayurt, Türkiye, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Vakit and Zaman are considered conservative or Islamic newspapers. The period chosen for this analysis is between 28.12.1998 and 15.06.2006, and all the news items published in this period are scrutinised in the arch...
Citation Formats
E. Kara, S. Eşfer Günay, M. Güleç, S. Tısoğlu Kaya, and K. Y. Kaya, “2003-2015 Yılları Arasında Öğretim Teknolojileri Alanında Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/0B1AbLWW1wBfPMHFWdF9rVE5xZWs.