Vakıf Muhasebesi ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt Sistemi, Defterler ve Denetim

2018-10-01
Orbay, Kayhan
Citation Formats
K. Orbay, “Vakıf Muhasebesi ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt Sistemi, Defterler ve Denetim,” Ankara TURKEY, 2018, vol. 4, p. 1719, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78763.