Mimarlık ve Devrim/Yeni Toplumcu Mimarlık

2016-01-01

Suggestions

Mimarlıkta Mekân, Deneyim ve Anlatı: Küratöryel Bir Eylem Olarak Tasarım
Doğan, Uzay; Tükenmez, Başak (Mimarlar Derneği 1927, 2020-12-01)
Mimarlık ve İdeoloji Söyleşileri I
Sargın, Güven Arif (Tmmob Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 2007-12-01)
Mimarlıkta Yenilik Kavramının Sınırları: ”Bir Araştırma ve Eleştiri Süreci” Olarak Tasarım
Güzer, Celal Abdi (Beykent Üniversitesi Yayınları, 2017-01-01)
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
Stevanovic , Vladimir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında v...
Architectural experience and “Existential Sense”: Analysis of some architectural patterns in Eminönü with their sociocultural context
Alan, Alperen; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7)
Experiencing architecture is closely related to awareness of human life. This awareness occurs through our understanding of the built environment, basically with our senses: sound, smell, tactile, taste, etc. The multiplicity of senses has been the topic of experiential relationships in architectural research, especially in the last century. However, the domination of architecture's sight and visual formations creates a restriction on experiencing the architectural and built environments better. Although v...
Citation Formats
G. A. Sargın, Mimarlık ve Devrim/Yeni Toplumcu Mimarlık. 2016.