Mimarlıkta Yenilik Kavramının Sınırları: ”Bir Araştırma ve Eleştiri Süreci” Olarak Tasarım

2017-01-01

Suggestions

Mimarlıkta Mekân, Deneyim ve Anlatı: Küratöryel Bir Eylem Olarak Tasarım
Doğan, Uzay; Tükenmez, Başak (Mimarlar Derneği 1927, 2020-12-01)
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
Stevanovic , Vladimir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında v...
Legitimization Of The Regionalist Idea In Architecture Through Mumford’s Early Ideas
Erkılıç , Mualla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
This paper aims to point out direct or indirect influence of Mumford's critical ideas formulated as early as 1920s, on the contemporary idea of Regionalism in architecture. Being a cultural critic, Mumford's translation of the geographical and political notion of Regionalism into architecture is interesting, because, although his intellectual position represents the socio-political and intellectual spirit of his age, there are similarities between the mental habits of that period and of the present in the i...
Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER
Zelef, Mustafa Haluk; Çakıcı, Fatma Zehra (2011-03-01)
Creative Design Exploration By Parametric Generative Systems In Architecture
Gürsel Dino, İpek (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
This paper discusses parametric design systems as a generative tool in architectural design. Parametric tools are algorithmically based, and therefore offer increased computational control over design geometry during design activity. Their adaptability and responsiveness to changing design criteria and requirements make parametric models especially useful for design exploration in complex and dynamic design settings. In performance based design, parametric control of form is particularly valuable, such that...
Citation Formats
C. A. Güzer, Mimarlıkta Yenilik Kavramının Sınırları: ”Bir Araştırma ve Eleştiri Süreci” Olarak Tasarım. 2017, p. 113.