A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture

Download
2013-12-1
Stevanovic , Vladimir
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında varolan ve yaygınlaşan biçimsel deyimi açıklama ihtiyacından doğan mimari bir söylem olarak da nitelendirilebilir. Önerilen araştırma çerçevesinin amacı, yorumlayıcı modelleri okuyarak, mimarlıkta minimalizmin tarihinin kuramsal bir tarih olduğunu öne süren çağdaş mimarlığı daha iyi anlayabilmektir. Bu nedenle çağdaş mimarlık araştırmacısı, minimalizmin, ne sadece biçimsel yapısının açıklanması, sınıflandırılması, şiirsel çözümlemesi, hatta ne de yalnızca minimalizmin ortaya çıkışını toplumsal ve tarihsel bağlama dair sorunlarla yüzyüze gelir. Herşeyden önce bir dizi muğlak kuramsal yorumlara karşı eleştirel bir bakışa sahip olmak gerekiyor.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry or Design in Architecture
Hagiwara, Ichiro; Sorguç, Arzu; Selçuk, Semra Arslan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
The Japanese craft of “origami” has proved itself as being a valuable tool to develop various engineering and design applications in numerous fields. Several patterns developed by Dr. Nojima Taketoshi ranging from environmentally friendly containers (pet bottles, plastic containers, cans and et. al) to medical applications such as stents, catheters, from vehicle parts to new insulation material configurations, from robotics to education are sources of inspiration for many other research studies (Hagiwara 20...
An Analysis on McGinn’s Mysterianism: Reply to Erhan Demircioglu
Işıkgil, Sena (2017-02-01)
This paper discusses Erhan Demicioglu’s approach to McGinn’s mysterianism. Demircioglu argues that the reasons why McGinn considers his cognitive closure idea to be true with respect to the solution of the mind-brain problem are not compatible with his claim about the existence of a naturalist solution to the mind-brain problem. However, I consider such a criticism to be the result of missing some important details in McGinn’s thesis on cognitive closure. In this study by analysing McGinn’s mysterianism I s...
Designing the Unity: Türk Grup Espas and Architecture in Postwar Turkey
Yavuz, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Türk Grup Espas Türkiye’de sanat ve mimarlık birlikteliğini ve işbirliğini destekleyen önemli bir girişim olmuştur. 1955’te üç sanatçı ve bir mimar ile kurulan grup, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde öne çıkan kolektif algı ile üretimi benimsemiştir. Türkiye’de sanat ve mimarlık işbirliğinin en somut örneği olan Türk Grup Espas, sentez düşüncesi üzerine oluşturduğu söylemini ifade etmiş, konunun kapsamını ve mantığını ele alan kendi tanımını da oluşturmuştur . Bu anlamda grup, sanat ve mimarlık için ideal...
A study on learners' readniness for autonomous learning of english as a foreign language
Koçak, Ayfer; Paykoç, Fersun; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to investigate whether, or not, students attending English Language Preparatory School at Baskent University are ready to be involved in autonomous language learning. This study also argues that before any interventions aiming at fostering autonomy are implemented, it is necessary to explore learners̕ readiness for autonomous learning in four different areas. These areas are as follows: (a) Learners̕ motivation level in learning English, (b) Learners̕ use of metacognitive strate...
Citation Formats
V. Stevanovic, “A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 181–194, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_2/181-194.pdf.