Sodyum Sülfat Yaşlandırma Deneylerinde Farklı Kuruma SıcaklıklarınınBazı Muğla Mermerlerine Etkileri (Türkiye)

2017-12-01
Yavuz, Ali Bahadır
Topal, Tamer
Citation Formats
A. B. Yavuz and T. Topal, “Sodyum Sülfat Yaşlandırma Deneylerinde Farklı Kuruma SıcaklıklarınınBazı Muğla Mermerlerine Etkileri (Türkiye),” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79017.