Content Analysis of Turkish Early Childhood Education Curriculum (2006) in terms of Sustainable Development and Teacher Awareness.

2013-09-09
Kahriman Öztürk, Deniz
Olgan, Refika

Suggestions

Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
Kanlı, Uygar; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Eraslan, Funda; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2014-02-01)
Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçl...
Content analysis of physics education studies published in Turkish science education journal from 2004 to 2011
Önder, Nuray; Oktay, Özlem; Alptekin, Funda; GÜLÇİÇEK, ÇAĞLAR; Göksu, Volkan; KANLI, UYGAR; Eryılmaz, Ali; GÜNEŞ, BİLAL (2014-02-28)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Content analysis of physics education studies published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011
Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Kanlı, Uygar; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2013-04-01)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007
Erdogan, Mehmet; Marcinkowski, Tom; Ok, Ahmet (Informa UK Limited, 2009-01-01)
This study aimed to analyze environmental education research (EER) in Turkey conducted in Grades K-8 and published over the years 1997-2007. Due to the fact that there had been no systematic reviews of EER in Turkey prior to this time period, it was more appropriate to explore the implications of the results of this review for research policies and practices than for educational policies and practices in Grades K-8. A substantial search of the international and national literature revealed 53 studies that f...
Content Analysis of Child Portfolios in the US and Turkey
ALAÇAM, NUR; Olgan, Refika; Çapa Aydın, Yeşim (2021-09-01)
Citation Formats
D. Kahriman Öztürk and R. Olgan, “Content Analysis of Turkish Early Childhood Education Curriculum (2006) in terms of Sustainable Development and Teacher Awareness.,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79177.