Content Analysis of Child Portfolios in the US and Turkey

2021-09-01

Suggestions

Content analysis of exhibit labels in science centers
Gezer, İrem; Özdemir, Ömer Faruk; Department of Science Education (2022-9-13)
Exhibit labels are powerful tools for initiating communication between visitors and exhibits in science centers. Exhibit designs and labels can change according to the educational goals in science centers. Previous studies have focused on the aesthetic aspects of labels rather than the content, and they can hardly give us educational messages behind the exhibit labels. The purpose of this study is to investigate variations of labels used for interactive exhibits in science centers. To investigate the variat...
Content Analysis of Turkish Early Childhood Education Curriculum (2006) in terms of Sustainable Development and Teacher Awareness.
Kahriman Öztürk, Deniz; Olgan, Refika (2013-09-09)
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
Kanlı, Uygar; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Eraslan, Funda; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2014-02-01)
Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçl...
Content analysis of physics education studies published in Turkish science education journal from 2004 to 2011
Önder, Nuray; Oktay, Özlem; Alptekin, Funda; GÜLÇİÇEK, ÇAĞLAR; Göksu, Volkan; KANLI, UYGAR; Eryılmaz, Ali; GÜNEŞ, BİLAL (2014-02-28)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Content analysis of physics education studies published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011
Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Kanlı, Uygar; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2013-04-01)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Citation Formats
N. ALAÇAM, R. Olgan, and Y. Çapa Aydın, “Content Analysis of Child Portfolios in the US and Turkey,” presented at the 30th EECERA Annual Conference, Hırvatistan, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://2021.eeceraconference.org/conference-programme/#!