Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi

2014-02-01
Kanlı, Uygar
Gülçiçek, Çağlar
Göksu, Volkan
Önder Çelikkanlı, Nuray
Oktay, Özlem
Eraslan, Funda
Eraslan, Funda
Eryılmaz, Ali
Güneş, Bilal
Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçları, çalışılan deneklerin eğitim seviyesi, kullanılan istatistiksel yöntemler ve kalıcılık testi ile eşdeğişken kullanılması bakımından kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Çalışmanın fizik eğitimindeki eğilimleri ve örnekleri göstermesi açısından derinlemesine bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma ile alanda benzer çalışmaların yapılması gerekliliği de vurgulanmaktadır.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Content analysis of physics education studies published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011
Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Kanlı, Uygar; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2013-04-01)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Content analysis of physics education studies published in Turkish science education journal from 2004 to 2011
Önder, Nuray; Oktay, Özlem; Alptekin, Funda; GÜLÇİÇEK, ÇAĞLAR; Göksu, Volkan; KANLI, UYGAR; Eryılmaz, Ali; GÜNEŞ, BİLAL (2014-02-28)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Exploring representation of nature of science aspects in science textbooks
Yamak, Yeliz; Çakıroğlu, Jale; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2009)
The aim of this study was to examine middle school science textbooks according to some criteria in terms of nature of science (NOS). A total of three middle school science textbooks in 6th, 7th and 8th grade and two biology units were analyzed in each textbook. In the 6th grade science textbooks, “Reproduction, Development and Growth in Living Beings”and “Systems in Our Body” units, in the 7th grade science textbook, “Systems in Our Body” and “Human and Environment” units, in the 8th grade science textbook,...
Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007
Erdogan, Mehmet; Marcinkowski, Tom; Ok, Ahmet (Informa UK Limited, 2009-01-01)
This study aimed to analyze environmental education research (EER) in Turkey conducted in Grades K-8 and published over the years 1997-2007. Due to the fact that there had been no systematic reviews of EER in Turkey prior to this time period, it was more appropriate to explore the implications of the results of this review for research policies and practices than for educational policies and practices in Grades K-8. A substantial search of the international and national literature revealed 53 studies that f...
Comparison of 2002 and 2004 elementary science curricula with respect to cognitive and affective characteristics of students
Oruç, Akif; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2009)
The purpose of this study is to investigate the effect of 2004 elementary science and technology curricula at grade level 7. For this purpose, the effect of 2004 curricula on the (1) achievement of the students in knowledge, conceptual understanding and higher order thinking skills clusters, (2) attitude toward science and technology, (3) teachers’ classroom activities were evaluated. This study was conducted on 290 7th grade students at six elementary schools in 2006-2007 spring term. These schools were lo...
Citation Formats
U. Kanlı et al., “Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi,” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 127–153, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76026.