E-Ticaretin Türkiye’ye Gelişi

2005-07-01

Suggestions

E-Ticaretin Türkiye’ye Gelişi
Karababa, Eminegül (Gazi Yayın Dağıtım, 2005-07-01)
E öğrenme ve Sosyal Ağlar
Akın, Burcu; Ergem, Ömer; Güleroğlu, Merve; Gürbüz, Tarkan (null; 2013-11-01)
Yeni ve yenilikçi e-öğrenme çözümlerine olan ilgi son on yıl içinde giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırarak güçlü birlikte öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır. Öğrenmenin sosyal yönü dikkate alınacak olursa, gelişmekte olan teknolojilerden biri olan sosyal medyanın formal ve informal bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Sosyal ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini yansıtan çok sayıda çalışma yapılm...
E-Performans Ölçme Ve Değerlendirme
Arifoğlu, Ali(2010-12-31)
E-Öğrenmenin 'E'si: Ekolojik Tasarım
Gündoğan, Mihraç Banu (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011-06-01)
E-cosmic: a business process model based functional size estimation approach
Kaya, Mahir; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2010)
The cost and effort estimation of projects depend on software size. A software product size is needed at as early a phase of the project as possible. Conventional Early Functional Size Estimation methods generate size at the early phase but result in subjectivity and unrepeatability due to manual calculation. On the other hand, automated Functional Size Measurement calculation approaches require constructs which are available in considerably late software development phases. In this study we developed an ap...
Citation Formats
E. Karababa, E-Ticaretin Türkiye’ye Gelişi. 2005, p. 192.