E-Öğrenmenin 'E'si: Ekolojik Tasarım

2011-06-01

Suggestions

E-Ticaretin Türkiye’ye Gelişi
Karababa, Eminegül (Gazi Yayın Dağıtım, 2005-07-01)
E-Ticaretin Türkiye’ye Gelişi
Karababa, Eminegül (null, Gazi Yayın Dağıtım, 2005-07-01)
Ternary nanocomposites of low density, high density and linear low density polyethylenes with the compatibilizers E-MA-GMA and E-BA-MAh
Işık Coşkunses, Fatma; Yılmazer, Ülkü; Department of Chemical Engineering (2011)
The effects of polyethylene, (PE), type, compatibilizer type and organoclay type on the morphology, rheological, thermal, and mechanical properties of ternary low density polyethylene (LDPE), high density polyethylene (HDPE), and linear low density polyethylene (LLDPE), matrix nanocomposites were investigated in this study. Ethylene – Methyl acrylate – Glycidyl methacrylate terpolymer (E-MAGMA) and Ethylene – Butyl acrylate- Maleic anhydrate terpolymer (E-BA-MAH) were used as the compatibilizers. The organo...
E öğrenme ve Sosyal Ağlar
Akın, Burcu; Ergem, Ömer; Güleroğlu, Merve; Gürbüz, Tarkan (null; 2013-11-01)
Yeni ve yenilikçi e-öğrenme çözümlerine olan ilgi son on yıl içinde giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırarak güçlü birlikte öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır. Öğrenmenin sosyal yönü dikkate alınacak olursa, gelişmekte olan teknolojilerden biri olan sosyal medyanın formal ve informal bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Sosyal ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini yansıtan çok sayıda çalışma yapılm...
Female subjectivity in the poetries of Eavan Boland, Kathleen Jamie and Gülten Akın
Altunsoy, Şafak; Alpakın Martınez Caro, Dürrin; Department of English Literature (2019)
This study evaluates the facets of female subjectivity through selected poems of Eavan Boland, Kathleen Jamie and Gülten Akın from a comparative perspective. Boland from Irish literature, Jamie from Scottish literature and Akın from Turkish literature poeticize certain images of female subjects who have to adapt into their societies and react against the defining roles in a paradoxical way, which forms the main frame of the study, the dynamism of subjectivity in the poetries of Boland, Jamie and Akın. The ...
Citation Formats
M. B. Gündoğan, E-Öğrenmenin ’E’si: Ekolojik Tasarım. 2011.