Kurşunun Phanerochaete chrysosporium Polyadenilat Bağlanma, ATP-Bağımlı RNA Helikaz ve Splicing Faktör RNPS1 Proteinlerini Kodlayan Genlerin Zamana Bağlı İfadeleri Üzerindeki Etkisi

2009-12-13

Suggestions

Determining user requirements of first-of-a-kind interactive systems: an implementation of cognitive analysis on human robot interaction
Kopanoğlu, Teksin Açıkgöz; Ünlü, Canan Emine; Department of Industrial Design (2011)
Although, user requirements are critical for the conformance of a system (or a product) design with the user, they may be appraised late in the development processes. Hence, resources and schedules may be planned with the limitations of system oriented requirements. Therefore, late discovered critical feedbacks from the users may not be reflected to the requirements or the design. The focus of this thesis is how to determine the user requirements of first-of-a-kind interactive systems, early in the developm...
Kurşun Selenyum Kuantum Nokta ve Nanoçubuk Temelli Güneş Hücrelerinde Şeffaf ZnO Elektron İletim Tabakasının Optimizasyonu
aydın, firdevs; Asil Alptekin, Demet; Kolay, İrem; Balıkoğlu, Bensu (2021-10-28)
Kurşun Selenyum Nano çubuk Temelli Nano Heteroeklem Güneş Hücreleri: Delik Taşıma Katmanının Cihaz Performansına Etkisi
Kolay, İrem; Asil Alptekin, Demet (2021-10-28)
Preparation of lead free BZT-BCT thin films by chemical solution deposition and their characterization
Çeltikçi, Barış; Özenbaş, Ahmet Macit; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2012)
In the presented thesis, lead-free Ba(Ti0.8Zr0.2)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3 (BZT-BCT) thin films were deposited on Pt/TiO2/SiO2/Si substrates using chemical solution deposition method and then the effect of process parameters were investigated to obtain optimum parameters of these lead-free thin films. The phase was selected near to the morphotropic phase boundary (MPH) to increase the number of polarization directions where rhombohedral and tetragonal phases exist together. In this study, the effect of sintering ...
Kurşun selenyum kuantum nokta ve kurşun selenyum nanoçubuk temellı̇ nano heteroeklem güneş hücrelerı̇nı̇n gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇
Asil Alptekin, Demet (2021-09-02)
Teorik sınırlarına ulaşan kristal silikon teknolojisi ile güneş enerjisinden daha etkin bir şekilde yararlanmak amacıyla üçüncü nesil güneş pilleri geliştirilmektedir [1]–[5]. Güneş hücrelerinin %33 teorik limitinin (Shockley-Queisser limiti) altında yatan temel sebeplerinden biri morötesi ve kızılötesi bölgelere karşılık gelen dalga boylarının soğrulamaması olarak rapor edilmiştir [6]. PbSe kuantum noktalar (KN) ve PbSe nanoçubuklar (NÇ) gibi kurşun kalkojenitler bu bölgelerde yüksek derecede s...
Citation Formats
G. Özcengiz, “Kurşunun Phanerochaete chrysosporium Polyadenilat Bağlanma, ATP-Bağımlı RNA Helikaz ve Splicing Faktör RNPS1 Proteinlerini Kodlayan Genlerin Zamana Bağlı İfadeleri Üzerindeki Etkisi,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79382.