Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi

2018-11-10
İçinde bulunduğumuz büyük veri çağında bilgi teknolojisi servislerinden ve nesnelerin interneti kaynaklarından üretilen veri miktarındaki üstel artış ile birlikte şirketlerin veriden elde edebileceği fayda da her geçen gün hızla artmaktadır. Ancak bu mevcut verileri etkin şekilde kullanmak, stratejik üstünlük elde etmek ve kendi iş süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşların büyük veri ve veri biliminden elde edebilecekleri faydaları doğru tanımlamaları ve şirketlerini bu doğrultuda veri odaklı yönetime hazır hale getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında, büyük veri ve veri biliminin tanımı, mevcut durumu ve işletmelerin büyük veri çağında veri bilimini iş süreçlerine dahil ederken karşılaşacakları zorluklar incelenmiştir.
Fifth International Management Information Systems Conference

Suggestions

Learning-based methods for multi-modal and multi-spectral data
Özkan, Savaş; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-10-15)
Data-driven solutions have become essential parts of our daily lives. These solutions generally consume a large amount of supervised data. Additionally, a large-body of learnable parameters must be trained to be able to reach the level of human knowledge accurately. However, these dependencies can be overcome by making full use of domain-specific features via specialized learning structures. This thesis addresses unsupervised and multimodal data by utilizing different sensor types and application doma...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Kristal silikon teknolojisinin teorik limitine ulaşmasıyla birlikte gelecekte fosil yakıtlarına alternatif olarak gösterilen birincil enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha etkin bir biçimde faydalanmak amacıyla yeni nesil hibrit güneş pili teknolojileri geliştirilmektedir...
Finding potential serious adverse events of drugs by using clinical trial data and machine learning tools
Demir, Veysel Buğra; Acar, Aybar Can; Can, Tolga; Department of Biotechnology (2021-12-30)
Healthcare is improving day by day and these developments make healthcare more accessible and this leads to production of large amount of data. The interpretation of these data, making assumptions and revealing significant results by using data analysis methods are important here as in every field that produces big data. Analysed data that are collected during clinical trials have great effect in ensuring developments in healthcare. Adverse event reports are one of the important parts of the clinically stud...
Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz
Armutlu, Can; Sağlam Arı, Güler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşletme bilim dalı altında toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme ve altı sigma konularında yazılan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen yönetim modalarını içe...
Data mining analysis of economic indicators of countries
Güngör, Erdem; Yozgatlıgil, Ceylan; Department of Statistics (2020-8)
Data Mining is becoming a famous analysis day by day to reveal the hidden information within big data. In the study, we use data mining techniques on the economic indicators of the countries. The four data mining techniques are to be implemented on the dataset. Making homogenous groups of the countries whose economic characteristics are similar are obtained by the Clustering Algorithm. After the clustering algorithm is performed, we pass to Association Rule Data Mining to investigate the most exported produ...
Citation Formats
M. O. Gökalp, K. Kayabay, S. Çoban, and P. E. Eren, “Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi,” presented at the Fifth International Management Information Systems Conference, Ankara, TURKEY, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79419.