Learning-based methods for multi-modal and multi-spectral data

Download
2020-10-15
Özkan, Savaş
Data-driven solutions have become essential parts of our daily lives. These solutions generally consume a large amount of supervised data. Additionally, a large-body of learnable parameters must be trained to be able to reach the level of human knowledge accurately. However, these dependencies can be overcome by making full use of domain-specific features via specialized learning structures. This thesis addresses unsupervised and multimodal data by utilizing different sensor types and application domains in particular. Our first direction is to prove that robust representations can be computed from data without supervision if data-specific features can be appropriately modeled. For this purpose, multispectral data is used, which provides rich content information. Spectral material signatures and their fractional abundances are obtained from the data blindly. The second direction is to show that multimodal data offers theoretical and practical benefits to solve complicated visual tasks. In particular, we propose a novel NN model that is able to segment biomedical data from diverse visual modalities. The superiority is that no information about data modalities is provided at both train and test phases. This feature inevitably improves the applicability of this model. Furthermore, the number of learnable pav rameters is decreased since the solution is combined within a single model. For this purpose, we present novel modifications in the NN structure, and GAN is used that aims to cluster and adapt domains for different modalities. Lastly, we apply multimodal learning for the regression optimization of multispectral data, where a large amount of data is mainly required for more accurate solutions. This limitation is eliminated by solving the regression and the classification tasks concurrently. Similarly, experimental results show that both methods significantly improve the performance compared to all baselines.

Suggestions

Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi
Gökalp, Mert Onuralp; Kayabay, Kerem; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
İçinde bulunduğumuz büyük veri çağında bilgi teknolojisi servislerinden ve nesnelerin interneti kaynaklarından üretilen veri miktarındaki üstel artış ile birlikte şirketlerin veriden elde edebileceği fayda da her geçen gün hızla artmaktadır. Ancak bu mevcut verileri etkin şekilde kullanmak, stratejik üstünlük elde etmek ve kendi iş süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşların büyük veri ve veri biliminden elde edebilecekleri faydaları doğru tanımlamaları ve şirketlerini bu doğru...
Consumers’ Adoption of Social Commerce: A Systematic Literature Review
Altınışık, Said; Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2017-10-20)
Sosyal ticaret, görece yeni bir kavram olmasına rağmen hem işletmeler hem de akademisyenler tarafından ilgi çeken bir alan olmuştur. Müşterilerin sosyal ticaret kullanımının altında yatan temel güdüleri ortaya koymak adına birçok teoriler öne sürülmüş ve birçok faktörler çalışılmıştır. Bu çalışmada araştırmaların temellendirildiği sosyal ticaret aktiviteleri, çalışmalarda kullanılan teoriler, faktörler ve çalışmaların yapıldığı ülkeler açısından literatürün bir resmini elde etmek amacıyla literatür taraması...
Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study
Özen, Ayça; Salman Elgin, Selin; Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) y...
Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-10-08)
Günümüzde gelişen teknoloji ile bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, günlük kullanımlarının yanı sıra eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel egzersizlere ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Göz tembelliği gibi göz rahatsızl...
Wireless Healthcare Monitoring with RFID-Enhanced Video Sensor Networks
Alemdar, Hande; Ersoy, Cem (SAGE Publications, 2010-01-01)
In pervasive healthcare systems, WSNs provide rich contextual information and alerting mechanisms against odd conditions with continuous monitoring. Furthermore, they minimize the need for caregivers and help the chronically ill and elderly to survive an independent life. In this paper, we propose an outdoor monitoring environment and evaluate the capabilities of video sensor networks for healthcare monitoring in an outdoor setting. The results exhibit that their capabilities are limited. For this reason, w...
Citation Formats
S. Özkan, “Learning-based methods for multi-modal and multi-spectral data,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 2020.