Alevilikte Şehadet: Kerbela'dan Gezi'ye Hüseyin'in Tarih Dışına Taşan Nefesi

2014-01-01

Suggestions

The Political discourse of alevism and the quest for representation in the public sphere
Bulut, Nigar; Akçay, Ali Adnan; Department of Sociology (2003)
A feminist analysis of the gender dynamics in the Alevi Belief and Cem Rituals
Eruçar, Şengül; Eruçar, Şengül; Department of Gender and Women's Studies (2010)
This thesis aims to analyze the gender dynamics in the Alevi belief and the ‘Cem’ rituals by focusing on the gap and tension between the discourse of equality and practices of the rituals. Within the framework of a theoretical approach which underlines the evolution of monotheistic religions along a patriarchal line of development and the resultant subordination of women particularly in the rituals, the approach and the discourse of the Alevi belief on women is overviewed. In this study, ‘cem’ ceremonies of...
A Critical assessment of the justice and development party government's alevi initiative from the perspectives of alevi organizations
Kaymaz, Nazlı Pınar; Özçoban Üstüner, Fahriye; Department of Political Science and Public Administration (2012)
This thesis analyzes the Justice and Development Party government‟s Alevi Initiative which was launched in 2007 as a part of the “Democratic Opening” project that included an Alevi Initiative as well as Kurdish, Roma, Armenian and Greek Orthodox initiatives as well as several Alevi Organizations‟ approaches to the Initiative. Even though the Alevi Initiative and especially the Alevi Workshops which constituted the heart of the whole process was represented as a sincere attempt on the part of the Turkish Sta...
Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekanda ama Evde Çok-Alanlı Etnografi
Zırh, Besim Can (2017-01-01)
Bu çalışma etnografi yöntemine dair bir tartışmaya, çok-alanlı bir etnografi saha araştırmasından doğru katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1980’lerle birlikte araştırmacının üyesi olduğu toplulukla çalıştığı saha deneyimlerini betimlemek üzere önerilen “evde antropoloji” yaklaşımı, antropolojide bilgi üretme sürecini de zorunlu olarak yeniden düşünmemizi gerektiren bir tartışma gündemi olmuştur. Bu tartışmaya yaklaşmazdan evvel Malinowski’den doğru geleneksel etnografi yöntemini betimleyerek sonraki kuşaklara mi...
Alevi Kimliği, Madımak Hatıraları ve İç-Grup Yanlılığında Gruplar Arası Temasın Düzenleyici Etkisi
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu (null; 2017-08-08)
Citation Formats
B. C. Zırh, Alevilikte Şehadet: Kerbela’dan Gezi’ye Hüseyin’in Tarih Dışına Taşan Nefesi. 2014, p. 110.