Evlilikte Bağlılık: Bazı demografik ve ilişkisel değişkenlerle ilişkisi

2018-04-02
Akçabozan Kayabol, Nazlı Büşra
Sümer, Zeynep
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 Mayıs 2018

Suggestions

Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ve Yordayıcıları
Sakallı Uğurlu, Nuray(2009-06-30)
Bu projenin amacı, bütünleyici bir yaklaşımla, Türkiye'de insanların evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının ne tür belirleyicilerle şekillendiğini ve korunduğunu ortaya koymaktır. İnsanların kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları, şiddetin sebeplerini ve sonuçlarını belirlemede ve bu soruna karşı yol almada önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramı, sistemi meşrulaştırma kuramı ve dini yönelimler ele alınarak evlilikte kadına yönelik fiziksel şidde...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
The predictors of attitudes toward physical wife abuse: ambivalent sexism, system justification and religious orientation
Ercan, Nilüfer; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2009)
The purpose of this thesis was to investigate the relationship between ambivalent sexism, gender related system justification and religious orientation with attitudes toward physical wife abuse (APWA). APWA are investigated in three facets, namely justifiability (JPWA), perceived functionality (PFPWA) and consequences (ACPWA). As measurement tools, Attitudes toward Physical Wife Abuse Scale, Content Domains for Justification of Physical Wife Abuse Scale, Ambivalent Sexism Inventory (ASI), Ambivalence toward...
Evlilikte kadına uygulanan şiddete karşı tutumlar ve bu tutumları yordayan sosyal psikolojik faktörler
Sakallı, Nuray (2002-01-01)
The purpose of the study was to examine the relationship between ambivalent sexist attitudes (hostile and benevolent sexism), age, education, and income levels with attitudes toward verbal, physical wife abuse and leaving a relationship as a result of such abuse. Student and nonstudent participants completed the Ambivalent Sexism Inventory (Glick and Fiske, 1996) and a scale of attitudes toward physical and verbal wife abuse. Results demonstrated that hostile sexism predicted more tolerant attitudes toward ...
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
Citation Formats
N. B. Akçabozan Kayabol and Z. Sümer, “Evlilikte Bağlılık: Bazı demografik ve ilişkisel değişkenlerle ilişkisi,” Antalya, Türkiye, 2018, p. 3740, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79521.