Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ve Yordayıcıları

2009-06-30
Sakallı Uğurlu, Nuray
Bu projenin amacı, bütünleyici bir yaklaşımla, Türkiye'de insanların evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının ne tür belirleyicilerle şekillendiğini ve korunduğunu ortaya koymaktır. İnsanların kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları, şiddetin sebeplerini ve sonuçlarını belirlemede ve bu soruna karşı yol almada önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramı, sistemi meşrulaştırma kuramı ve dini yönelimler ele alınarak evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlar incelenecektir. Çalışmada bahsi geçen değişkenlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesi için Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği, Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi Ölçeği ve İnanç Yönelim Ölçeğinin yer aldığı bir anket hazırlanmıştır. Yaklasik 400 katılımcıya ulaşmak hedeflenmiştir.

Suggestions

Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
Evlilik öncesi yaşanan cinsel ilişkiye ve kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunmasına karşı tutumlar
Sakallı, Nuray; Uğurlu, Ozanser (2001-01-01)
Bu araştırmanın amacı evlilik öncesi yaşanan cinsel ilişkiye ve kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunmasına karşı tutumları ölçmek; ayrıca, belirtilen bu tutumları cinsel deneyimin, cinsiyet farklılıklarının, dindarlığın, gelenekselliğin ve tutuculuğun nasıl etkileyeceğini araştırmaktır. Bu amaçla J50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisinden evlilik öncesi cinselliğe ve kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunmasına karşı düşüncelerini ve duygularını verilen ölçek üzerinde belirtmeleri i...
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
Yetken, Cengiz; Le Compte, Ayhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartmanda oturan toplam kişilerin birbirlerini tanıma yüzdesi 30-70 arasındadır. (b) Bu tür çalışmalarda ekolojik indekslerle, kantitatif ilişkiler kurulabilmektedir. (c) Tanıma ve tanınma, dairelerin birbirlerine yakınlıkları ve apartman giriş kapısından olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. D...
Citation Formats
N. Sakallı Uğurlu, “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ve Yordayıcıları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61419.