Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri

2003-01-01
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular, erkekler açısından, düşmanca cinsiyetçiliğin evlilikte kadına uygulanan sözel, fiziksel şiddete ve ayrılmaya ilişkin tutumları yordadığını göstermektedir. Kadınlar açısından ise, düşmanca cinsiyetçiliğin yanı sıra, korumacı cinsiyetçiliğin de evlilikte kadına yönelik sözel şiddete ilişkin tutumları yordadığı, ancak fiziksel şiddet ve kadının ayrılmasına ilişkin tutumlarla ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, yaş ve eğitim düzeyi, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddeti ve ayrılmaya ilişkin tutumları farklı düzeylerde yordayan değişkenler olarak bulunmuştur.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Evlilikte kadına uygulanan şiddete karşı tutumlar ve bu tutumları yordayan sosyal psikolojik faktörler
Sakallı, Nuray (2002-01-01)
The purpose of the study was to examine the relationship between ambivalent sexist attitudes (hostile and benevolent sexism), age, education, and income levels with attitudes toward verbal, physical wife abuse and leaving a relationship as a result of such abuse. Student and nonstudent participants completed the Ambivalent Sexism Inventory (Glick and Fiske, 1996) and a scale of attitudes toward physical and verbal wife abuse. Results demonstrated that hostile sexism predicted more tolerant attitudes toward ...
The predictors of attitudes toward physical wife abuse: ambivalent sexism, system justification and religious orientation
Ercan, Nilüfer; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2009)
The purpose of this thesis was to investigate the relationship between ambivalent sexism, gender related system justification and religious orientation with attitudes toward physical wife abuse (APWA). APWA are investigated in three facets, namely justifiability (JPWA), perceived functionality (PFPWA) and consequences (ACPWA). As measurement tools, Attitudes toward Physical Wife Abuse Scale, Content Domains for Justification of Physical Wife Abuse Scale, Ambivalent Sexism Inventory (ASI), Ambivalence toward...
Associated factors of subjective well-being in married individuals: online infidelity tendency, gender roles, and marital satisfaction
Ateş, Gizem; Fışıloğlu, Hürol; Department of Psychology (2018)
The main aim of this dissertation is to examine the associations of subjective well-being with online infidelity tendency, gender roles (i.e., masculinity and femininity), and marital satisfaction in married individuals. 319 nonclinical married individuals completed measures of a demographic information form, Subjective Well-Being Scale (SWS), Infidelity Tendency Scale (ITS), Bem Sex-Role Inventory-Short Version (BSRI), and Dyadic Adjustment Scale (DAS). Separate multivariate regression analyses were conduc...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.
Sakallı, Nuray (2006-06-01)
Bu makalenin amacı, Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumların çeşitli sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkisini ele alan görgül çalışmaları derlemektir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde, ele alınan konulan içeren yurt dışındaki çalışmalar Türkiye'de yapılan çalışmalara paralel olarak kısaca ele alınmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise, eşcinsellere ilişkin yapılan çeşitli yurt içi çalışmalara kısaca değinildikten sonra, eşcinsellere ilişkin tutumlarla sosyal psikolojik ve demografik değişkenler ar...
Citation Formats
N. Sakallı, “Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 53–65, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79038.