Şev duraylılığı ve örnek çalışmalar

2017-11-17
DSİ Jeoteknik Semineri, 13 - 17 Kasım 2017

Suggestions

The red noise power density estimation techniques and application to the source sax j2103.5+4545
Erkoca, Arif Emre; Baykal, Altan; Department of Physics (2004)
In this thesis,red noise analysis techniques are presented. The necessity of the use of the window functions and the Deeter polynomial method in order to determine red noise is discussed. The method was applied to the source SAX J2103.5+4545 which showed a white torque noise with a relatively low noise strength due to its being a transient system.
Kullanıcı-ürün etkileşiminin çok duyulu doğası: küçük ev aletleri üzerine bir çalışma
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (2018-01-01)
insanlar, çevreleri ve ürünlerle iletişim kurmalarını sağlayan duyu sistemleriyle donatılmıştır. Kullanıcı-ürün etkileşimi; görme, dokunma, kinestetik, işitme, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir doğaya sahiptir. Etkileşim sırasında her bir duyusal sistem aktif ve eşzamanlı olarak görev alır. Ancak görsel dışındaki duyusal niteliklerin ürün etkileşimlerindeki rolleri ve ürün deneyimine katkıları çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. Bu çalışma, etkileşimin çok duyulu doğasını gözönünde bulundurarak, etk...
Neural extended kalman filter based angle-only target tracking for cruise missiles
Eşsiz, Görkem; Kutay, Ali Türker; Department of Aerospace Engineering (2016)
This thesis presents an adaptive roll control scheme for guided munitions. Guided munitions are air-to-air or air-to-surface weapons which have enhanced target hit capabilities with laser seekers or similar guidance utilities. The dynamic interferences in nonlinear regions of the flight envelope, leads the studies on control of guided munitions to search for adaptive solutions. The missile used in this study has no propulsive forces and do the adequate maneuvers commanded by the guidance algorithm with its ...
Software reliability assessment
Kaya, Deniz; Bilgen, Semih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2005)
In spite of the fact that software reliability studies have attracted great deal of attention from different disciplines in 1970s, applications of the subject have rarely been involved in the software industry. With the rise of technological advances especially in the military electronics field, reliability of software systems gained importance. In this study, a company in the defense industries is inspected for their abilities and needs regarding software reliability, and an improvement proposal with metri...
Oyun bağımlılığı, bir uzamış ergenlik öyküsü: vaka çalışması
Ünal, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bilgisayar ve internet kullanımın yaygınlaşması, bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette çevrimiçi geçirilen zamanın uzunluğu ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Artık aşırı bilgisayar ve internet kullanımı insanların iş, eğitim vb. yaşantılarını da etkileyen bir problem olmuş ve tedavi için ruh sağlığı çalışanlarına sıkça danışılmaya başlanmıştır. Ancak ruh sağlığı çalışanları olarak bu problemin tanımlanması ve tedavi edilmesi ile ilgili sınırlı bilgiye sahibiz. Karşılanan vakalarda ö...
Citation Formats
T. Topal, “Şev duraylılığı ve örnek çalışmalar,” presented at the DSİ Jeoteknik Semineri, 13 - 17 Kasım 2017, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79577.