İntihar Notları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Anlamsal Düzey Tema Analizi

Citation Formats
F. Canbolat and F. Gençöz, “İntihar Notları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Anlamsal Düzey Tema Analizi,” Ankara, Türkiye, 2019, p. 280, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://halic.edu.tr/documents/fenedebiyat/20-ulusal-psikoloji-kongresi-bildiri-ozetleri-kitabi-2.pdf.