İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası

2019-01-01
Canbolat, Fazilet
Gençöz, Tülin
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)
Citation Formats
F. Canbolat and T. Gençöz, İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası. 2019, p. 72.