İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası

2019-01-01
Canbolat, Fazilet
Gençöz, Tülin
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)

Suggestions

İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
Öznenin gelişimi, ölüm itkisi, eyleme dökme, eyleme geçiş gibi kavramlarla intihar olgusunun Lacanyen kuram içerisinde değerlendirildiği bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter in in which the phenomenon of suicide is evaluated within the Lacanian theory by concepts such as the development of the subject, the death drive, acting out, and passage to the act.)
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni olan gelişimde ise bilginin rolünü yadsıyamayız. Bilginin bir üretim ve gelişim ayağı olan üniversitelerin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir yükseköğretim sistemine dönüştürülmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında da yüklendikleri...
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Aydınol, Mehmet Kadri(2016-12-31)
LİTYUM İYON BATARYALARINDA Lİ(Nİ-CO-AL) OKSİTLERİNİN KATOT MALZEMESİ OLARAK ULTRASONİC SES DALGASI YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Hareket Kısıtlı Sistemlerde Viskoz ve Coulomb Sürtünme Tanılaması
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna (null; 2017-07-05)
Bu çalışmada hareket kısıtlamaların olduğu sistemlerde viskoz ve Coulomb sürtünmelerin tanılanması için basit ve ucuz bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem bir prototip üzerinde denenmiştir. Testler sistemdeki hareket kısıtlamalarına göre farklı hızlar için oluşturulan konum profilleriyle yapılmıştır. Elde edilen verilerle negatif ve pozitif hareket yönlerinde oluşan viskoz ve Coulomb sürtünme parametreleri bulunmaktadır. Geliştirilen yöntemle sistemdeki Coulomb sürtünmenin konuma bağlı olup olmadığı ve kon...
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çalık, Pınar(2015-12-31)
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN PICHIA PASTORIS İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ
Citation Formats
F. Canbolat and T. Gençöz, İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası. 2019, p. 72.