Kus Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi

2017-01-01

Suggestions

Kuş Bakışı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş
Türkeş, Mustafa (2012-04-01)
Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: Uluslararası Bir Karşılaştırma
Yetişkul, Emine; Şenbil, Metin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Kentsel ulaşım, enerji tüketiminin giderek artan bir öğesidir. Arabalaşma, kentsel yayılma ve yetersiz toplu taşıma, enerji tüketimini artırmanın yanında enerji verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kentsel ulaşımda enerji verimliliğine etki eden faktörleri, dünyanın değişik bölgelerindeki 75 kente ait veriler ile Stokastik Sınır Regresyon Modeli kullanarak belirlemeye çalıştık. Genel olarak kentsel yoğunluk hem özel ulaşımda hem de toplu taşımada enerji verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca, ...
The construction of disabled as needy and invisible through help-only approach: The case of visually disabled living in Ankara, Turkey
Akşehirlioğlu, Fatma Güneş; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Social Anthropology (2021-9)
The activities on disability issues are largely inefficient and ineffective. The common feature of this situation, which manifests itself in related practices, from disabled people and their families to the state administrators, is that people who turn theory into practice are members of the same society. Therefore, the fundamental social and cultural perception and understanding on disability put into practice by people who compose the society is one of the reasons of this situation. This study is based o...
The Theory and the practice of neoliberal transformation in Kyrgyzstan: the case of gold extraction in the Bozumchak mining field
Manasov, Zamirbek; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of International Relations (2019)
This thesis offers a critical analysis of how Turkey’s socialist movement interpreted “the post-war world order and paradigm shifts in the foreign policy of Turkey” between 1945 and 1980 by mainly basing on “primary sources”. The thesis also explores the relationships between socialist groups’ theoretical frameworks and IR theories and the meta-theoretical bases of their theoretical frameworks. The main argument is that Turkish leftists’ analyses were dominated for the most part by realist assumptions and t...
Avrupa’da Göç Politikaları
Okyayuz, Mehmet (2008-04-25)
Citation Formats
İ. C. Özen, “Kus Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79622.