Hide/Show Apps

Bütünleştirilmiş Süre – Maliyet Etki Ağı ile Aktivite Bazlı Bir Risk Değerlendirme Modeli

2010-10-01
DİKMEN TOKER, İREM
BİRGÖNÜL, MUSTAFA TALAT
Özer, AH