Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi

2014-09-18
Bulut, Burak
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Sönmez, İbrahim
Şorman, Ali Ünal
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidrolojik modeller toprağın değişik katmanlarına ait mekansal ve zamansal olarak sürekli ve istikrarlı veri sağlayabildikleri için tarımsal kuraklığın etki alanı ve tesir süresi gibi konuları temel alan çalışmalarda yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışmada, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen toprak nemi değerlerinin 2000 – 2014 yılları arasında ülkemizdeki değişimi ve 2007,2008 yılları, 2013 – 2014 kış mevsiminde ülkemizi etkisi altına alan kurak koşulların etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Suggestions

Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Kuraklığın incelenmesi, etkilediği alanlarda büyük zararlara sebebiyet veren bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Kuraklığın gözlemlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan buharlaşma ve terleme (ET) verisidir. ET tanımı, yaş bitki ve toprakta meydana gelen buharlaşma ile kuru bitkilerde meydana gelen terleme sonucu kaybedilen suyun toplamı olarak yapılabilir. Su ve enerji döngüsünde önemli b...
Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Toprak neminin iklim, taşkın, kuraklık ve rekolte gibi birçok çalışmada çok kritik bir öneme sahip olmasına karşın, toprak nemi ile alakalı çalışmalar ülkemizde çok kısıtlı kalmıştır. Hidrolojik model ve uydu verisi gibi değişik kaynaklardan elde edilen toprak nemi değerlerinin birleştirilerek daha iyi veri elde edilmesi, ancak bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi ile mümkündür. Toprak nemi son yıllarda bilhassa hidroloji kaynaklı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın üçlü eşleştirme tek...
Effects of Health and Security Based Threats on the Trust in Government in Turkey, and the Mediator Role of Collective Angst
Sahin, Melih Can; Özdemir, Yonca; Kışlıoğlu, Reşit; Political Science and International Relations (2021-8-9)
Previous research found that people's trust in government (particularly right-wing and populist governments) increases in the existence of a societal threat or crisis. However, most of this research is conducted in individualistic cultures like the USA. In addition, most of the previous research focused on threats originating from a particular out-group (such as ISIS threat to the US). Experimental research on how societal threats not originating from a particular group against an in-group (such as COVID-19...
Citation Formats
B. Bulut, M. T. Yılmaz, İ. Sönmez, and A. Ü. Şorman, “Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://arastirma.tarim.gov.tr/konyatopraksu/Haber/16/Ii-Uluslararasi-Katilimli-Kuraklik-Ve-Collesme-Sempozyumu-Sona-Erdi.