Yeni Bir Kanat Ön Yapısal Programı

2001-10-01
Süha Özgür, Dinçer
Yaman, Yavuz
Uçak tasarım sürecinin erken safhalarında yapısal analiz yapabilme amacı ile bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket hızlı ilk boyutlandırma çalışması yapacak ve bir uçağın sonlu elemanlar modeli oluşturulmadan önce kanat yapısal elemanlarının boyutlarını olabildiğince kesin olarak elde etmekte kullanılacaktır. Paket iki ana parçadan oluşmaktadır. Ílk parça sonlu elemanlar modelini oluşturmak, ikinci parça ise yapısal analiz yapmak içindir. Programın ilk kısmı, kanadın dış geometri ve yapısal elemanlarının boyutsal bilgilerine göre kanadı modeller. Bu kısımda, ayrıca, programın ikinci parçası tarafından kullanılacak bazı veri dosyaları da oluşturulur. Programın ikinci kısmı, eleman kuvvetleri, düğüm noktası kuvvetleri, kayma gerilmeleri gibi bilgilerin olduğu sonlu elemanlar analizi sonuçlarını alır. Bu verileri işledikten sonra, buruşma (crippling), kolon ve plak burkulması (buckling) ve nervür eğilmesi (bending) analizlerini yapar. Bu çalışmada geliştirilen program tanıtılmakta, lonjeron başlıkları ve perdelerine ait olan sonuçlar gösterilmektedir.
Citation Formats
D. Süha Özgür and Y. Yaman, “Yeni Bir Kanat Ön Yapısal Programı,” presented at the 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79758.