TEKİL KAZIK TEMELLİ AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN AVRUPA’DAKİ GELİŞİMİ

2019-10-05
Kaya, Baran
Oğuz, Elif
Artan sera gazı salınımlarının doğayı tehdit etmesi, yakıt fiyatlarındaki ekonomik dalgalanmalar, rüzgar gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Buna ek olarak, karada kurulu rüzgar türbinlerinde rastlanan olumsuzluklar, açık denizlerde rüzgar enerjisi santrali kurulumuna uygun geniş alanların varlığı ve karaya kıyasla daha yüksek rüzgar enerjisi potansiyeli, sektörün açık denizlere yönelmesine neden olmuştur. Avrupa, açık deniz rüzgar enerjisinde mihenk taşı sayılabilecek yeniliklere öncülük etmiştir ve kurulu açık deniz rüzgar santrallerinin büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunmaktadır. Tekiltemeller;uygulama kolaylığı, üretim maliyetinin nispeten düşük oluşu, açık denizdeki petrol ve gaz santrallerinde birçok başarılı uygulamasının olması gibi etkenler nedeniyle açık deniz rüzgar enerjisinde kullanılan çeşitli temeller arasında %65 gibi önemli bir oranla dünyanın en çok tercih edilen temel türüdür. Bu çalışmada Türkiye gibi açık deniz rüzgar enerjisi sektörüne yeni girecek ülkelere kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak ve bu konudaki teknik gerekliliklerin önemini vurgulamak amacıyla 1990-2019 yılları arasında Avrupa’da kurulan tekil kazık temelli açık deniz rüzgar santrallerindeki çevresel etkenler analiz edilmiş, temelde kullanılan teknolojik yenilikler ve gelişmeler değerlendirilmiştir
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu

Suggestions

Estimation of diffuse solar irradiation and its effects on PV power plant production at METU NCC
Kavas, Genco; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Excess amount of greenhouse gas (GHG) emission is the main reason of global warming. Renewable energy systems are one possible way to decrease GHG emission and solar energy is one of options; however, fluctuations on solar energy production is one of the main drawbacks. Accurate estimation of energy production from a solar power plant, such as PV-based plant is important to satisfy energy demand successfully. To be able to estimate energy production in advance, solar energy incident on PV modules should be ...
MODELING AND SIMULATION OF A COMBINED SYSTEM OF MULTIPLE ROOFTOP PV SYSTEMS AND A CENTRAL ENERGY STORAGE SYSTEM FOR METU ANKARA CAMPUS
Köker, Nesrin Irmak; Akınoğlu, Bülent Gültekin; Özden, Talat; Department of Earth System Science (2022-9-01)
Climate change, increasing energy demand, and natural resource depletion lead to a rapid trend in the adaptation of renewable energy technologies. Especially solar energy as the most abundant source, accompanied by decreasing system prices and increasing social acceptance, rooftop photovoltaic systems became one of the most common small-scale energy generation practices. However, renewable energy resources, solar energy exclusively, create imbalanced energy production throughout the day and year. Energy sto...
Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi
Değirmencioğlu, Pınar; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon içermeyen yapısı ve temiz yanma özellikleri sayesinde hidrojen, petrol gibi fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatiftir. CO içermeyen hidrojen, PEM yakıt hücresine beslenebilecek potansiyele sahiptir ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen buharlı metanol reformlama reaksiyonuyla çok az CO...
A real options approach to valuation of photovoltaic power investments on rooftops of residential areas in Turkey
Or, Bartu; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem; Department of Civil Engineering (2023-1-24)
Diminishing non-renewable energy resources, increasing energy prices, and the outgrowth of carbon footprints have made investments in renewable energy resources indispensable. Power generation through renewable solar energy can be made through state-of-art photovoltaic (PV) systems. Although PV systems on residential rooftops offer great solar energy potential, initial costs are considerably high, and there exist such uncertainties as fluctuating PV panel prices, changing meteorological conditions affecting...
ASSESSMENT OF TRANSPARENT LUMINESCENT SOLAR CONCENTRATORS FOR BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS
Bunoti, Timothy; Pekeriçli, Mehmet Koray; Department of Building Science in Architecture (2022-2)
Despite the recorded increase in the installed capacity of solar energy resources globally, its use in urban areas is still limited and hindered due to the lack of sufficient solar real estate in cities. Irregularity of the city skyline that often results in large shaded areas and the slenderness of high-rise city buildings that limits the available rooftop area for installing conventional solar PV panels have been the main contributors to this phenomenon. Thus, there is a pressing need to devise creative m...
Citation Formats
B. Kaya and E. Oğuz, “TEKİL KAZIK TEMELLİ AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN AVRUPA’DAKİ GELİŞİMİ,” İzmir, Turkey, 2019, p. 175, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/09/016.pdf.