TEKİL KAZIK TEMELLİ AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN AVRUPA’DAKİ GELİŞİMİ

2019-10-05
Kaya, Baran
Oğuz, Elif
Artan sera gazı salınımlarının doğayı tehdit etmesi, yakıt fiyatlarındaki ekonomik dalgalanmalar, rüzgar gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Buna ek olarak, karada kurulu rüzgar türbinlerinde rastlanan olumsuzluklar, açık denizlerde rüzgar enerjisi santrali kurulumuna uygun geniş alanların varlığı ve karaya kıyasla daha yüksek rüzgar enerjisi potansiyeli, sektörün açık denizlere yönelmesine neden olmuştur. Avrupa, açık deniz rüzgar enerjisinde mihenk taşı sayılabilecek yeniliklere öncülük etmiştir ve kurulu açık deniz rüzgar santrallerinin büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunmaktadır. Tekiltemeller;uygulama kolaylığı, üretim maliyetinin nispeten düşük oluşu, açık denizdeki petrol ve gaz santrallerinde birçok başarılı uygulamasının olması gibi etkenler nedeniyle açık deniz rüzgar enerjisinde kullanılan çeşitli temeller arasında %65 gibi önemli bir oranla dünyanın en çok tercih edilen temel türüdür. Bu çalışmada Türkiye gibi açık deniz rüzgar enerjisi sektörüne yeni girecek ülkelere kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak ve bu konudaki teknik gerekliliklerin önemini vurgulamak amacıyla 1990-2019 yılları arasında Avrupa’da kurulan tekil kazık temelli açık deniz rüzgar santrallerindeki çevresel etkenler analiz edilmiş, temelde kullanılan teknolojik yenilikler ve gelişmeler değerlendirilmiştir
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu

Suggestions

Estimation of diffuse solar irradiation and its effects on PV power plant production at METU NCC
Kavas, Genco; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Excess amount of greenhouse gas (GHG) emission is the main reason of global warming. Renewable energy systems are one possible way to decrease GHG emission and solar energy is one of options; however, fluctuations on solar energy production is one of the main drawbacks. Accurate estimation of energy production from a solar power plant, such as PV-based plant is important to satisfy energy demand successfully. To be able to estimate energy production in advance, solar energy incident on PV modules should be ...
Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi
Değirmencioğlu, Pınar; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon içermeyen yapısı ve temiz yanma özellikleri sayesinde hidrojen, petrol gibi fosil yakıtlara çevre dostu bir alternatiftir. CO içermeyen hidrojen, PEM yakıt hücresine beslenebilecek potansiyele sahiptir ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen buharlı metanol reformlama reaksiyonuyla çok az CO...
ASSESSMENT OF TRANSPARENT LUMINESCENT SOLAR CONCENTRATORS FOR BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS
Bunoti, Timothy; Pekeriçli, Mehmet Koray; Department of Building Science in Architecture (2022-2)
Despite the recorded increase in the installed capacity of solar energy resources globally, its use in urban areas is still limited and hindered due to the lack of sufficient solar real estate in cities. Irregularity of the city skyline that often results in large shaded areas and the slenderness of high-rise city buildings that limits the available rooftop area for installing conventional solar PV panels have been the main contributors to this phenomenon. Thus, there is a pressing need to devise creative m...
VIEWING EMERGENCY REMOTE TEACHING WITHIN THE ―SEVEN PRINCIPLES FOR GOOD PRACTICE‖ FRAMEWORK: VOICES FROM PREPARATORY SCHOOL EFL INSTRUCTORS
Gün, Berna; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-8-12)
Due to the sudden change from traditional education to online education, the need for investigating the online teaching practices of EFL instructors became an imperative. Studies revealed that most EFL instructors lacked sufficient training, technological and pedagogical knowledge and faced some difficulties. This mixed-methods study aimed to explore online teaching experiences and perceptions of the EFL instructors working at preparatory schools of three state universities within the "Seven Principles for ...
PREDICTION OF ENERGY PERFORMANCE GAP IN BUILDINGS WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
YILMAZ, DERYA; Tanyer, Ali Murat; Dikmen Toker, İrem; Department of Architecture (2022-7)
The energy performance gap presents obstacles for governments to reduce dependency on foreign energy sources, as well as for policymakers to be successful in future ambitions about reducing the environmental impacts of buildings. Although considerable research focused on the reasons, reduction, or quantification of the energy performance gap in buildings, little attention has been given in the past to methods that would inform decision makers about a likely performance gap. Such studies could change the act...
Citation Formats
B. Kaya and E. Oğuz, “TEKİL KAZIK TEMELLİ AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN AVRUPA’DAKİ GELİŞİMİ,” İzmir, Turkey, 2019, p. 175, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/09/016.pdf.