Jean Jacques Rousseau

2018-11-01
Bu makale Jean Jacques Rousseau'nun uluslararası ilişkilerle ve daha spesifik olarak savaş ve barış ile görüşlerinin bir değerlendirmesini sunmaktadır. Rousseau'nun mevcut yorumlarından farklı olarak Rousseau'yu Marx'a kadar uzanan adalet olarak barış anlayışının bir filozofu olarak değerlendirmektedir. Makale Rousseau'nun görüşlerinin savaş ve barış ile ilgili görüşlerinin bir değerlendirmesini yapmaktadır.

Suggestions

Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.
Sakallı, Nuray (2006-06-01)
Bu makalenin amacı, Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumların çeşitli sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkisini ele alan görgül çalışmaları derlemektir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde, ele alınan konulan içeren yurt dışındaki çalışmalar Türkiye'de yapılan çalışmalara paralel olarak kısaca ele alınmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise, eşcinsellere ilişkin yapılan çeşitli yurt içi çalışmalara kısaca değinildikten sonra, eşcinsellere ilişkin tutumlarla sosyal psikolojik ve demografik değişkenler ar...
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı
Öz, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Bu makale, Türkiye örneğinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı ile uluslararası rekabet gücü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımının genel görünümü ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ardından, Türkiye’nin rekabetçi yapısının mevcut durumu ve tarihsel gelişimi özetlenmektedir. Rekabet gücü ve mekânsal dağılım arasındaki ilişkinin niteliğini anlama çabası izleyen bölümün ana temasını oluşturmaktadır. Sonuç bö...
The dimensions of perfectionism and their relations to helpless explanatory style
Sun Selışık, Zeynep Eda; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2003)
This study aimed at examining the association between perfectionism and helpless explanatory style as a function of gender in a Turkish university sample. The sample consisted of 331 undergraduate students from 35 departments of Middle East Technical University. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Depressive Attribution Style Questionnaire (DASQ, Aydin, 1988a) were used to collect data. Factor analysis was employed to the MPS scores to investigate the dimensions of ...
State intervention in Turkey: an assessment of the relationship between the political and the economic spheres
Güney, Atilla; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
This thesis examines the nature of the relationship between the political and economic spheres in Turkey in the context of critical political theory. In addition to the historical analysis of the issue of state intervention, the thesis tries to offer a new framework for explaining the mediation between the crisis and the restructuring of the politics-economy relation through the evaluation of alleged transformation of the 1980s in Turkey. In this context, the conception of the reformulation of this relation...
A Search for the foundations of natural law
Tunçay, Serkan; Ergüden, Akın; Department of Philosophy (2002)
The present thesis analyzes the relationship between law and morality in a historical context and will attempt to present that there is a necessary connection between two spheres. Historical developments of the idea of natural law will be traced in the first three chapters of the thesis in order to present the necessary relationship between the sphere of legality and that of morality. In the fourth chapter the arguments of positivist theories against to natural law theory will be discussed. In the last chap...
Citation Formats
F. Yalvaç, Jean Jacques Rousseau. 2018.