Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı

2004-12
Öz, Özlem
Bu makale, Türkiye örneğinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı ile uluslararası rekabet gücü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımının genel görünümü ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ardından, Türkiye’nin rekabetçi yapısının mevcut durumu ve tarihsel gelişimi özetlenmektedir. Rekabet gücü ve mekânsal dağılım arasındaki ilişkinin niteliğini anlama çabası izleyen bölümün ana temasını oluşturmaktadır. Sonuç bölümü, yapılan analizlerde öne çıkan hususları özetleyerek tartışmaktadır.

Citation Formats
Ö. Öz, “Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 211–241, 2004, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/44.