Küresel Mülteci Mutabakatında Yerel Yönetimlnlerin Rolü Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Örneği

2019-06-30

Suggestions

Regional Development Through Global Production Networks: The Case of Tea Sector in Eastern Black Sea Region
Tüylüoğlu, Bedriye Okşan; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Department of City and Regional Planning (2022-11-28)
This thesis explores the possible regional development outcomes of global production networks to the tea sector in the Eastern Black Sea Region. The argument of the global production network literature that, in addition to the region's internal dynamics, the region's compatibility with the needs of global actors is also essential for regional development has been a starting point for the study. Based on this argument, the links between the Turkish tea sector and global production networks are analyzed withi...
Adjusting the global communications strategies to the local context: a case of a non-profit international organization in Turkey
Mehmethanoğlu, Cem; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2018)
Market society has been dominating the social and economic way of life in neo-liberal societies. Not only for-profit entities but also non-profit organizations manage to survive in the marketplace by adopting an entrepreneurial governance structure emphasizing marketing, external relations, corporate reputation. The purpose of this research is to understand how an international non-profit organization utilizes marketing principles to sustain its operationalization in a surrounding of global and local stakeh...
Topological Navigation Algorithm Design and Analysis Using Spherical Images
Şahin, Yasin; Koku, Ahmet Buğra; Department of Mechanical Engineering (2022-8-23)
A topological navigation algorithm that has the capability of mapping and localization based on visual contents is proposed. Keypoint detection and feature matching are conducted on spherical images to extract significant features among sequential frames. Robot movement direction is estimated based on historical angle differences of significant features to reach the final destination. The navigation process is supported with visual egocentric localization to gain simultaneous localization and mapping compet...
Küresel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Ülkemizde ortak fen bilimleri öğretim programı fen okur yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu amacın değerlendirilmesine yönelik mevcut kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışmada Mun vd. (2015) tarafından ortaya konan ve orjinali İngilizce olan Küresel Fen Okuryazarlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir şekilde uyarlanması ile ülkemiz orta okul seviyesindeki öğrencilerin fen okuryazarlık düzeyleri...
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2008-12-31)
Günümüzün en çok tartışılan konuları arasında sayılabilecek olan yolsuzluk sorunu, pek çok ülkede 1990'ların ortalarından bu yana şeffaflık ve iyi yönetişim adına hayata geçirilmekte olan ikinci kuşak neoliberal politikaların da en önemli gerekçelerinden biridir. İkinci kuşak “reformların” hayata geçirilmesi bakımından, dünyada 1997 Doğu Asya Krizi'nin, Türkiye'de de 2001 krizinin kritik tarihsel dönemeçler oluşturdukları ve neoliberal çevreler tarafından her iki krizin de temel nedeni olarak yo...
Citation Formats
B. Kale Lack, “Küresel Mülteci Mutabakatında Yerel Yönetimlnlerin Rolü Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Örneği,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80439.