Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış

2008-12-31
Günümüzün en çok tartışılan konuları arasında sayılabilecek olan yolsuzluk sorunu, pek çok ülkede 1990'ların ortalarından bu yana şeffaflık ve iyi yönetişim adına hayata geçirilmekte olan ikinci kuşak neoliberal politikaların da en önemli gerekçelerinden biridir. İkinci kuşak “reformların” hayata geçirilmesi bakımından, dünyada 1997 Doğu Asya Krizi'nin, Türkiye'de de 2001 krizinin kritik tarihsel dönemeçler oluşturdukları ve neoliberal çevreler tarafından her iki krizin de temel nedeni olarak yolsuzluğun öne çıkartıldığı hatırlanırsa, yolsuzluğun neoliberal küreselleşme sürecinde özellikle siyasi ve iktisadi belirsizliklerin arttığı dönemlerde kurucu işlevler gören bir sorun olduğu tespitini yapmak abartılı olmayacaktır. Öte yandan, meşruiyeti yolsuzluk söylemi üzerinden yeniden kurulmaya çalışılan neoliberal küreselleşme süreci içinde, yolsuzluk sorununa gerçekten kalıcı çözümler bulunabileceği konusunda, farklı yaklaşımlar tarafından dile getirilen çeşitli şüphe ve eleştiriler bulunmaktadır. Bu araştırma, yolsuzluk-neoliberal reform ilişkisi üzerine bugüne kadar yapılan çok sayıda genel ve soyut nitelikli çalışmanın bulgu ve savlarını, son yıllarda Türkiye'de kamu mali denetimi alanında yapılan bazı kanuni düzenlemelerin siyasi ve iktisadi arka planları ile sonuçlarına odaklanarak sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öncelikle 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, bu kanunda değişiklik yapan ve 2005 yılında çıkarılan 5436 sayılı Kanun'un hazırlık ve yasalaşma süreçlerinin siyasi-iktisadi bir çözümlemesi yapılmaya çalışılacak, 2006 yılı başından itibaren yürürlükte olan yeni kamu mali denetim yapısının iki yıllık performansı ve yolsuzlukları engelleme ya da artırma potansiyeli sorgulanacaktır.

Suggestions

Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
Sociospatial Segregation and Consumption Profıle of Ankara in the Context of Globalization
Akpınar, Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The ‘’Global City Hypothesis’’ argues that the economic restructuring of the new global economy produces highly uneven and polarized employment structure in urban society (1). Today, large global cities are marked by unusually high levels of income inequality. The significant increase in foreign investment and the arrival of the multi-national corporations along with the major accounting, advertising, and marketing firms and the fashion, design and entertainment industry caused changes both in spatial and d...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Global defense industrialization and cooperative behaviors of major powers
Akbay, Özde Aslı; Tayfur, Mehmet Fatih; Department of International Relations (2021-2-12)
This thesis analyzes global defense industrialization and the cooperative behaviors of major powers in this process. In order to explain the patterns of cooperation in the globalization period, a comparative historical analysis based on a case study approach will be conducted. With this aim, the influence of political, economic, and technological dimensions of global defense industrialization on cooperative behaviors of major actors will be explored following an eclectic approach based on Neorealist, Neolib...
Citation Formats
P. Bedirhanoğlu Toker, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59567.