Hide/Show Apps

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış

Günümüzün en çok tartışılan konuları arasında sayılabilecek olan yolsuzluk sorunu, pek çok ülkede 1990'ların ortalarından bu yana şeffaflık ve iyi yönetişim adına hayata geçirilmekte olan ikinci kuşak neoliberal politikaların da en önemli gerekçelerinden biridir. İkinci kuşak “reformların” hayata geçirilmesi bakımından, dünyada 1997 Doğu Asya Krizi'nin, Türkiye'de de 2001 krizinin kritik tarihsel dönemeçler oluşturdukları ve neoliberal çevreler tarafından her iki krizin de temel nedeni olarak yolsuzluğun öne çıkartıldığı hatırlanırsa, yolsuzluğun neoliberal küreselleşme sürecinde özellikle siyasi ve iktisadi belirsizliklerin arttığı dönemlerde kurucu işlevler gören bir sorun olduğu tespitini yapmak abartılı olmayacaktır. Öte yandan, meşruiyeti yolsuzluk söylemi üzerinden yeniden kurulmaya çalışılan neoliberal küreselleşme süreci içinde, yolsuzluk sorununa gerçekten kalıcı çözümler bulunabileceği konusunda, farklı yaklaşımlar tarafından dile getirilen çeşitli şüphe ve eleştiriler bulunmaktadır. Bu araştırma, yolsuzluk-neoliberal reform ilişkisi üzerine bugüne kadar yapılan çok sayıda genel ve soyut nitelikli çalışmanın bulgu ve savlarını, son yıllarda Türkiye'de kamu mali denetimi alanında yapılan bazı kanuni düzenlemelerin siyasi ve iktisadi arka planları ile sonuçlarına odaklanarak sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öncelikle 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, bu kanunda değişiklik yapan ve 2005 yılında çıkarılan 5436 sayılı Kanun'un hazırlık ve yasalaşma süreçlerinin siyasi-iktisadi bir çözümlemesi yapılmaya çalışılacak, 2006 yılı başından itibaren yürürlükte olan yeni kamu mali denetim yapısının iki yıllık performansı ve yolsuzlukları engelleme ya da artırma potansiyeli sorgulanacaktır.