Lingua Franca English in a Multicultural Classroom / Çok Kültürlü Bir Sınıfta Ortak Dil Olarak İngilizce Kullanımı

2017-03-24

Suggestions

LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması
Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali; Ertaş, Gülay(2018-12-31)
Bu projedeki amacımız, yarı iletken kuantum noktaların Langmuir Blodgett methodu ile oluşturulan ince filmlerinin katı yüzey üzerine transferlerini sağlayıp güneş pili uygulama alanında kullanımına uygun hale getirmektir.Kuantum noktaların sentez metodu olarak kinetik büyüme yöntemi kullanılacak olup, film çalışmaları Langmuir Blodgett methodu ile devam ettirilecektir. Sentezlenen nanokristallerin karakterizasyonu Floresans Spektroskopisi, UV-vis Spektrofotometresi ve Geçirimli Elektron Mikroskobu kullanı...
Argüman Yapısı ve Görünümün Adlaştırma Süreçlerindeki Rolü
Özge, Umut; Güven, Arzu Burcu(2018-12-31)
Proje Türkçe türetimsel biçimbiliminde (İng. derivational morphology) yer alan adlaştırma süreçlerinin (İng. nominalization) detaylı bir analizini yapmak; (ii) bu analiz temelinde argüman yapısı (İng. argument structure) ve görünümün (İng. aspect) adlaştırma süreçlerindeki rolü üzerine literatürde devam etmekte olan tartışmalara katkı sunmak; ve (iii) berimsel biçimbilim çalışmalarına güvenilir insan yapısı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla önerilmektedir. Bu...
Carnivalization of gender hierarchies and the body in Virginia Woolf’s fiction
Yılmaz, Victoria Bilge; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2016)
Virginia Woolf is a leading figure in feminist literature and criticism. Woolf’s novels constitute the main channel through which her feminist ideas are expressed. The Voyage Out (1915), To the Lighthouse (1927), Orlando (1928) and Flush (1933) are the novels through which it is possible to see how Woolf sabotages the notions of stability and certainty, on which patriarchal ideology rests. Woolf’s characters wrestle with the so-called domestic sphere in which women are entrapped to serve men, reveal the wea...
Investigating the effectiveness of argument-based inquiry on 6th grade students’ scientific literacy and portraying their argumentation schemes andengagement in argumentation process
Şen, Mehmet; Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2021-3-08)
This study examined Argument Based Inquiry impact on 6thgrade students’ scientific literacy including content knowledge, epistemological beliefs, and science process skills and also portrayed students’ argumentation schemes and engagement in argumentation process. Totally, 71 students participated in quantitative part and 35 students participated in qualitative part. Content knowledge tests, epistemological belief questionnaire and science process skill test were used as pre-test an...
Tungstofosforik Asit Yüklü Mezogözenekli Alümina Katalizörlerin DME Üretimi İçin Sentezlenmesi
Şener, M İlker; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen; Oktar, Nuray (null; 2016-08-23)
Citation Formats
T. Bostancı, “Lingua Franca English in a Multicultural Classroom / Çok Kültürlü Bir Sınıfta Ortak Dil Olarak İngilizce Kullanımı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80525.