Topography of Hasankeyf Upper City And Its Effect on The Urban Pattern

2011-01-01
Toprak, Vedat
Süzen, Mehmet Lütfi

Suggestions

Geology and petrography of the Fethiye ophiolite around Çaltıözü village Fethiye western taurus
Kadınkız, Gökhan; Tankut, Ayla; Department of Geological Engineering (1990)
Geology of the western part of Yenice area (Karanuk-Zonguldak-Turkey).
Uçakci, Savaş; Department of Geological Engineering (1975)
Spatial structure of a gecekondu district with regard to economic dynamism and ownership Cevizlidere.
Ulubaş, Ali Ulvi; Department of City Planning (1981)
Geology of the Havza-Vezrköprü area, Samsun-Turkey.
Toprak, G. M. Vedat; Department of Geological Engineering (1983)
Bir Rumeli Kentinin Modernleşmesi: Üsküp 1839-1912
Bektaş, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
Bu yazıda, 1839 Tanzimat Fermanı sonrasında, Balkan yarımadasının merkezinde bulunan Üsküp kentinin modernleşme sürecini incelenmektedir. Yazı kentin gelişmesini ve fiziksel değişim aşamalarını konu almaktadır. Yazıda önce Tanzimat Reformları’nın getirdiği yeniliklerin, Üsküp’ün toplum yapısını ne ölçüde etkilediği ve değişmenin ne yönde olduğu incelenmiş, bu bağlamda tarihsel, sosyo-ekonomik ve siyasal yapının değişimi ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Ardından, Üsküp’ün mekânsalyapısını değiştiren bu o...
Citation Formats
V. Toprak and M. L. Süzen, Topography of Hasankeyf Upper City And Its Effect on The Urban Pattern. 2011, p. 426.