Bal Peteği Dolguya Sahip Sandviç Yapıların Bükme Yükü Altındaki Davranışlarının Karşılaştırılması

2016-09-30
Yardımcı, Ozan
Gürses, Ercan
Bu çalışmada 4-noktadan bükme testine maruz kalan sandviç bir kirişin sayısal benzetimi yapılmıştır. Sandviç yapının yüzey ve dolgu malzemesi alüminyum olup dolgu geometrisi düzgün altıgen bal peteğidir. Bal peteği dolgunun davranışının geometrik özelliklere göre değişiyor olmasından yola çıkılarak faklı hücre boyutlarına sahip olan iki sandviç kiriş için sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modellerin yapıda plastik gerinimlere neden olacak büyüklükteki yer değiştirmeler altında gösterdikleri davranışları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bükme yüküne maruz kalan sandviç yapılarda en kritik hasar tipi hücre duvarlarına meydana gelen burkulma olarak belirlenmiş olup hücre boyutunun sandviç yapının performansı üzerinde ciddi farklılıklar yarattığı tespit edilmişti
VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK)

Suggestions

Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Adjoint Based Aerodynamic Shape Optimization of Subsonic Submerged Intake
AHMED, ALI; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2021-5-04)
In this study the aerodynamic shape optimization of subsonic submerged intake is performed. The total pressure at the aerodynamic interface plane and lift are employed as objective functions. Drag is constrained and employed as penalty objective. Open-ware platforms are used including SALOME for solid modeling, GMSH for the hybrid mesh generation and SU2 for flow solutions and adjoint based shape optimization. Free form deformation box is employed for shape parameterization and surface deformation. Ini...
Kapalı hacımda türbülant damlacıklı yanmanın nümerik incelenmesi
Göğüş, A. Yalçın; Kavsaoğlu, Ş. Mehmet; Tarhan, Erhan; Aydın, Ahmet; Champıon, Michel(1996)
Bu araştırmada sıkışabilir viskoz akım için geliştirilmiş bir bilgisayar programının (LANS3D) yanmalı akışın sayısal benzetişimi için kullanılması üzerinde çalışılmıştır. LANS3D üç hız bileşenine ilaveten yoğunluk ve enerjiyi bilinmiyen olarak kabul etmektedir. Beş denklem ise süreklilik denklemi, üç momentum denklemi ve enerji denklemidir. Bu beş bileşenli bilinmiyen vektörü üç boyutlu uzayda ADI (Alternating Direction Implicite) yöntemle çözülmektedir. Yakınsaklaşmada (convergence) başarılı olan bu progr...
Assessment of the Hydrological Alterations and Environmental Flows in Sakarya Watershed, Turkey
Özcan, Cansu; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5)
In this study, a holistic environmental flow assessment (EFA) adopted from the ELOHA framework is performed for the Sakarya Watershed. The most significant environmental flow events were quantified using natural streamflow data estimated at the selected target streamflow gages. Also, hydrologic alterations due to several human pressures were assessed. The U.S. Geological Survey approach was adopted as the streamflow naturalization methodology. 18 FDC exceedance probability percentile flows (i.e., Q0.1-Q99.9...
Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi
Çöker, Demirkan(2011-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı değişik malzeme arayüzlerinde ve arayüze yakın bölgelerdeki çatlak davranışının fotoelastik yöntem ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda değişik malzeme arayüzleri ve arayüzlere yakın bölgelerde numuneler üzerinde açılacak olan çentiklerdeki gerilim siddet katsayısının fotoelastik görüntüleme yöntemi kullanılarak (stress intensity factor) öngörülecektir.
Citation Formats
O. Yardımcı and E. Gürses, “Bal Peteği Dolguya Sahip Sandviç Yapıların Bükme Yükü Altındaki Davranışlarının Karşılaştırılması,” presented at the VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK), Kocaeli, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80876.