Bal Peteği Dolguya Sahip Sandviç Yapıların Bükme Yükü Altındaki Davranışlarının Karşılaştırılması

2016-09-30
Yardımcı, Ozan
Gürses, Ercan
Bu çalışmada 4-noktadan bükme testine maruz kalan sandviç bir kirişin sayısal benzetimi yapılmıştır. Sandviç yapının yüzey ve dolgu malzemesi alüminyum olup dolgu geometrisi düzgün altıgen bal peteğidir. Bal peteği dolgunun davranışının geometrik özelliklere göre değişiyor olmasından yola çıkılarak faklı hücre boyutlarına sahip olan iki sandviç kiriş için sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modellerin yapıda plastik gerinimlere neden olacak büyüklükteki yer değiştirmeler altında gösterdikleri davranışları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bükme yüküne maruz kalan sandviç yapılarda en kritik hasar tipi hücre duvarlarına meydana gelen burkulma olarak belirlenmiş olup hücre boyutunun sandviç yapının performansı üzerinde ciddi farklılıklar yarattığı tespit edilmişti