Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi

2003-10-01
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara sahip dış depolar üzerinde dinamik ve statik analizler yapılmıştır. Sonuçlar dinamik analizler için doğal frekanslar ve bunlara karşılık gelen titreşim biçimleri , statik analizler için yerdeğiştirmeler, Von Mises gerilmeleri ve Von Mises gerinimleri şeklinde sunulmuştur.
11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (8-10 Eylül 2003)

Suggestions

Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmesi
Özlem, Erdener; Yaman, Yavuz (2003-10-01)
Bu çalışmada, bir uçak kanadının statik ve dinamik özellikleri incelenmiştir. Kanadın geometrik modelinin ve sonlu elemanlar modelinin oluşturulmasında ve analiz sonuçlarının incelenmesinde MSC/PATRAN® v9.0 programı kullanılmış, analizler ise MSC/NASTRAN® v70.5 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kanadın ana parçaları olan kanat kutusu, hücum kenar kanatçığı, iç kanatçık ve firar kenar kanatçığı belirlenmiş, ardından parça detayları olan uçak kaplaması, kirişler ve sinirler modellenmişti...
Computer aided design and structural analysis of pressure vessels
Kandaz, Murat; Parnas, Kemal Levend; Department of Mechanical Engineering (2006)
This study is conducted for the design and analysis of pressure vessels and associated pressurized equipment using various codes and methods. A computer software is developed as the main outcome of this study, which provides a quick and comprehensive analysis by using various methods utilized in codes and standards together with theoretical and empirical methods which are widely accepted throughout the world. Pressure vessels are analyzed using ASME Boiler and Pressure Vessel Code, whereas auxiliary codes, ...
Bir jet eğitim uçağı kokpitinin yapısal analizleri
Altuğ, Muhittin Nami; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Bu çalışmada, bir jet eğitim uçağı kokpitinin MSC/PATRAN® ve MSC/NASTRAN® ticari sonlu elemanlar yazılımları kullanılarak modellenmesi, kokpite ait bu sonlu elemanlar modelinin yapısal analizleri ve yer basınçlandırma test sonuçları ile korelasyonu çalışmaları anlatılmaktadır. Söz konusu yer basınçlandırma testleri TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
Modeling of newtonian fluids and cuttings transport analysis in high inclination wellbores with pipe rotation
Sorgun, Mehmet; Parlaktuna, Mahmut; Aydın, İsmail; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2010)
This study aims to investigate hydraulics and the flow characteristics of drilling fluids inside annulus and to understand the mechanism of cuttings transport in horizontal and deviated wellbores. For this purpose, initially, extensive experimental studies have been conducted at Middle East Technical University, Petroleum & Natural Gas Engineering Flow Loop using water and numerous drilling fluids for hole inclinations from horizontal to 60 degrees, flow velocities from 0.64 m/s to 3.05 m/s, rate of penetra...
Development of an applied element based tool for prediction of collapse behavior of concrete dam monoliths
Hassan Zada , Hamidullah; Arıcı, Yalın; Department of Civil Engineering (2020-9-24)
In this study, conducted with the support of TUBITAK under the grant 116M524, a software framework with a web-based graphical user interface is developed for the investigation of the seismic behavior of concrete gravity dams. Using a modified discrete element technique, one of the primary goals of the developed tool is to simulate extensive cracking on concrete dam monoliths followed by sliding, rocking and loss of stability. The graphical user interface for using this engine is prepared in HTML, Java...
Citation Formats
C. Taş, Y. Yaman, and A. Kayran, “Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi,” presented at the 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (8-10 Eylül 2003), Ankara, Türkiye, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75712.