Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi

2003-10-01
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara sahip dış depolar üzerinde dinamik ve statik analizler yapılmıştır. Sonuçlar dinamik analizler için doğal frekanslar ve bunlara karşılık gelen titreşim biçimleri , statik analizler için yerdeğiştirmeler, Von Mises gerilmeleri ve Von Mises gerinimleri şeklinde sunulmuştur.
Citation Formats
C. Taş, Y. Yaman, and A. Kayran, “Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi,” presented at the 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (8-10 Eylül 2003), Ankara, Türkiye, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75712.