İmalat Sistemlerine Genel Bakış

2016-09-01

Suggestions

The Impact Of Manufacturing Industry Decentralization On Jobs-Housing Relationship And Commuting Behavior: The Case For The Sincan And Ostim Organized Industrial Districts
Erdoğanaras, Fatma; Erol, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Ankara, hızlı bir şekilde ekonomik ve mekansal yeniden yapılanma sürecinden geçmekte, bu süreçte kentsel alanın hızla yayılması ve imalat sanayinin yer değiştirmesi ön plana çıkmaktadır. 1985’ten beri kentsel büyümenin batı koridoru dışında kent çeperinde hemen hemen her yöne doğru yaşanan düşük yoğunluklu kentsel saçaklanmaya bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Batıkent ve Sincan alt merkezlerinin yer aldığı kentin batı koridoru ise, yer değiştiren firmaların buraya yönelmeleri ve gerçekleşen yeni ko...
İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2003-12-04)
İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2005-01-01)
Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme sürecinde yüksek oranda kirlilik yaratan ve geleneksel olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadıkları endüstriyel faaliyetlere yöneldikleri görülmektedir. Gelişmiş ülke tüketicilerinin temiz çevre taleplerinin artmasının ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin 'kirli endüstri'lerin maliyetlerini artırmaya başlamasının yanında gelişmekte olan ülkelerin tüketicilerinin çevre duyarlılıklarının az olması ve bu ülkelerin çevre ile ilgili yasal düzenlemelerinin yetersiz o...
Investigation of ergonomic risks in manufacturing sector using quick exposure check method
İnalçuk, Ecem; Demirel, Nuray; Department of Occupational Health and Safety (2019)
Ergonomic risks are prevalent in the manufacturing industry due to the nature of the daily tasks completed by employees. Injuries and musculoskeletal disorders that result from poor ergonomics are some of the most commonly observed and severe kind of injuries in manufacturing. Therefore, investigating ergonomic risks towards improvement of the workplace is critically important for decreasing lost times and increasing effectiveness of the workforce. Ergonomic risk analysis is essential to specify the factors...
İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı
Köksal, Gülser; Batmaz, İnci (2010-04-01)
Günümüzde kalite dünya pazarında rekabetin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmeler artık ürün ve süreçlerin kalite tasarım, kontrol ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla önem vermekte, bu çalışmaları da tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak müşteri memnuniyetinin kazanılmasıyla birlikte maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve kârlılığın artırılması istenmektedir. Kalite iyileştirme çalışmalarında sıklıkla sahadan, müşteriden ve üretimden veriler toplamak yoluyla...
Citation Formats
E. Yıldırım, “ İmalat Sistemlerine Genel Bakış,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80910.