İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı

2010-04-01
Günümüzde kalite dünya pazarında rekabetin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmeler artık ürün ve süreçlerin kalite tasarım, kontrol ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla önem vermekte, bu çalışmaları da tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak müşteri memnuniyetinin kazanılmasıyla birlikte maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve kârlılığın artırılması istenmektedir. Kalite iyileştirme çalışmalarında sıklıkla sahadan, müşteriden ve üretimden veriler toplamak yoluyla çeşitli analizler yapılmaktadır. Bu analizlerde, özellikle karışık tipte ve çok sayıda girdi ve çıktı değişkenine sahip büyük miktardaki veri kümeleri için giderek daha fazla veri madenciliği (VM) yaklaşımları kullanılmaktadır. Ancak VM, kalite iyileştirme çalışmalarında bulunanlar tarafından hâlâ yeterince tanınmayan ve kalite iyileştirmeye olası katkıları yeterince araştırılmamış bir alandır. Bu çalışmada, öncelikle VM süreci tanımlanmış ve ardından 1997-2007 yılları arasını kapsayan literatürden seçilen, imalat sektöründe belirli kalite iyileştirme problemlerine uygulanmış VM çalışmaları değerlendirilmiştir. Kalite iyileştirme problemlerinden süreç ve ürün kalitesinin tanımlanması, kalitenin tahmini, kalitenin sınıflandırılması ve kalite parametrelerinin optimizasyonu üzerinde durulmuştur. Çalışmada ayrıca, en yaygın kullanılan ve etkili VM tekniklerinden karar ağaçlarının bir döküm fabrikasında döküm hatalarına neden olan değişkenleri ve seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan uygulamaya yer verilmiştir.
Verimlilik Dergisi

Suggestions

Computerized cost estimation for forging industry
Tunç, Mehmet; Gökler, Mustafa İlhan; Department of Mechanical Engineering (2003)
In today's life, companies are faced with the problem of providing quality goods and services at competitive prices. Cost estimation is a very important process for a forging company, as each time a quote is sent to a customer, the company earns or loses money depending on the results of the particular estimate. However, determining pricing for customer quotes is a matter of time consuming, detailed number of tasks repeated each time. Cost estimation software might do those tedious calculations and assist t...
İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2005-01-01)
Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme sürecinde yüksek oranda kirlilik yaratan ve geleneksel olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadıkları endüstriyel faaliyetlere yöneldikleri görülmektedir. Gelişmiş ülke tüketicilerinin temiz çevre taleplerinin artmasının ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin 'kirli endüstri'lerin maliyetlerini artırmaya başlamasının yanında gelişmekte olan ülkelerin tüketicilerinin çevre duyarlılıklarının az olması ve bu ülkelerin çevre ile ilgili yasal düzenlemelerinin yetersiz o...
A study on the reliability analysis during preliminary design : a rocket motor example
Bozkaya, Kenan; Akkök, Metin; Department of Mechanical Engineering (2006)
To be competitive in the market, it is very important to design cost effective and reliable products. For this purpose, it is necessary to consider reliability as an integral part of the design procedure. Therefore, reliability which is a design parameter that affects cost and safety of a system should be taken into consideration in early phases since it is very difficult to change design at the later phases. Reliability of a rocket motor can be evaluated by reliability testing but these tests are very expe...
A model for contract evaluation: subcontracting under dynamic deterministic demand environment
Özlen, Melih; Erkip, Nesim; Güllü, Refik; Department of Industrial Engineering (2003)
This study is about contract evaluation and selection in an environment where there exist two or more parties, namely a producer and one or more outsourcing companies offering different contract options. The producer faces dynamic deterministic demand, which is known at the beginning of the planning horizon, and has to decide on the quantities of production, outsourcing, inventory carrying, and backorder. Among these decisions, the producer has the opportunity of subcontracting from a set of options offered...
An extended technology acceptance model for evaluating factors affecting manufacturing industry sme decision makers adoption of erp systems
Arpacı, Mustafa Ce; Çakır, Serhat; Department of Science and Technology Policy Studies (2019)
Today`s business environment cannot be considered without the existence of information technology. enterprise resource planning (ERP) systems are the information backbone of modern organizations. The purpose of this study is to qualitatively study the factors affecting ERP adoption by small and medium sized enterprise (SME) decision makers in Turkish manufacturing industry. Qualitative approach provided a content rich method allowing to identify and discuss the factors affecting ERP adoption decision by own...
Citation Formats
G. Köksal and İ. Batmaz, “İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı,” Verimlilik Dergisi, pp. 47–65, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/verimlilik/issue/21752/233857.