Hava Kütleri Geri Yörüngelerinin Kümeleme Analiz Metotlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi ve Doğu Akdeniz Atmosferinde Aerosol Kimyasal Kompozisyonu ve Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

2016-06-30
Tutsak, Ersin
Koçak, Mustafa

Suggestions

Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Hava Araçları Üzerinden Piezoelektrik Malzemeler Yardımıyla Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı
Şahin, Melin(2013-12-31)
Günümüzde alternatif enerji kaynağı ihtiyacının sağlanması önemli bir konu olarak tartışılmaktadır. Özellikle sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğun çalışmalar bulunmaktadır. Fosil yakıt kullanımın arttığı ve çevre kirliliği problemlerinin yaşandığı bu dönemde alternatif enerji kaynaklarının önemi de hızla artmaktadır. Bu amaçla güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynakları için farklı yöntemler geliştirilmektedir. Ayrıca hali hazırda çalışan yapılar üzerinden de bir miktar ener...
Vibration fatigue analysis of structures installed on air platforms
Eldoğan, Yusuf; Ciğeroğlu, Ender; Department of Mechanical Engineering (2012)
Although a component satisfies all operating static requirements, failures can still occur due to vibration induced fatigue. Vibration induced fatigue is a frequent phenomenon, in cases where the natural frequencies of the structures are excited by the loading. Hence, the methods which consider all dynamic characteristic of the structure should be used to obtain accurate fatigue life predictions. These methods in frequency domain are called vibration fatigue methods which give accurate, reliable and fast re...
Random vibration analysis of an optomechanical system mounted on an air platform
Yalçın, Ege; Çalışkan, Mehmet; Department of Mechanical Engineering (2022-8-18)
Vibrations in operating environment cause unwanted motion of the optical components of an optomechanical system mounted on air platform, downgrading its performance. This performance reduction is described by two optical parameters, namely, line-of-sight jitter and reduction in modulation transfer function (MTF). However, relatively few studies have been conducted on the prediction of these parameters, forcing engineers to rely on experimental data obtained from the physical model. By the time optomechanica...
Forecasting of ionospheric electron density trough for characterization of aerospace medium
Kocabaş, Zeynep; Tulunay, Yurdanur; Department of Aerospace Engineering (2009)
Modeling the ionosphere, where the effects of solar dynamo becomes more effective to space based and ground borne activities, has an undeniable importance for telecommunication and navigation purposes. Mid-latitude electron density trough is an interesting phenomenon in characterizing the behavior of the ionosphere, especially during disturbed conditions. Modeling the mid-latitude electron density trough is a very popular research subject which has been studied by several researchers until now. In this work...
Citation Formats
E. Tutsak and M. Koçak, “Hava Kütleri Geri Yörüngelerinin Kümeleme Analiz Metotlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi ve Doğu Akdeniz Atmosferinde Aerosol Kimyasal Kompozisyonu ve Optik Özellikleri Üzerine Etkisi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80956.