Hava Araçları Üzerinden Piezoelektrik Malzemeler Yardımıyla Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı

2013-12-31
Günümüzde alternatif enerji kaynağı ihtiyacının sağlanması önemli bir konu olarak tartışılmaktadır. Özellikle sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğun çalışmalar bulunmaktadır. Fosil yakıt kullanımın arttığı ve çevre kirliliği problemlerinin yaşandığı bu dönemde alternatif enerji kaynaklarının önemi de hızla artmaktadır. Bu amaçla güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynakları için farklı yöntemler geliştirilmektedir. Ayrıca hali hazırda çalışan yapılar üzerinden de bir miktar enerji elde edilmesine yönelik yöntemlerin uygulanabilirliği de araştırılmaktadır. Böylelikle yapıların çalışma koşullarında (yani operasyonel durumlarında) titreşim ve sürtünme gibi nedenlerle kaybolan enerjilerin bir kısmı farklı yöntemler ile geri kazanılabilmeye ve enerji verimliliği açısından ilerleme kaydedilmesine de çalışılmaktadır. Çalışan yapılar üzerinde, bu yapıların çalışma şekline bağlı olarak farklı frekans aralığında ve genliğinde titreşimler oluşmaktadır. Bu titreşimlerden piezoelektrik malzemeler kullanılarak enerji elde edilmesi mümkündür. Piezoelektrik malzemeler doğası gereği üzerlerinde oluşan yer değiştirmeler sonrası voltaj üretmektedirler. Elde edilen voltaj uygun bir devreden geçirildiğinde enerji elde edilebilmektedir. Uygun piezoelektrik malzeme/yapı kullanımı, geometri seçimi ve piezoelektrik malzemenin yapı üzerinde uygulanacakları yerinin optimum belirlenmesi ile enerji elde edinimi maksimize edilebilir. Önerilen araştırma projesi kapsamında, bu amaca yönelik olarak, havacılık yapılarına uygulanabilecek farklı tipte piezoelektrik malzemeler/yapılar, enerji çevirici devreler, enerji depolayıcı üniteler ve enerjinin elde edileceği uygun havacılık ve uzay yapı elemanları araştırılacaktır. Yine araştırmalar kapsamında ihtiyaç duyulan analitik/nümerik ve deneysel yöntemlerin verimli şekilde kullanılması da hedeflenmektedir. Belirlenen uygun piezoelektrik malzeme/yapı, enerji çevirici devre ve depolayıcı ünitelerin seçimi ve havacılık yapılarına uygulanmasıyla elde edilecek enerjinin en iyileştirilmesi projenin birincil hedefini de teşkil etmektedir.

Suggestions

Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonra tek eksenli preste 10-30 MPa basınçta preslenecektir. Preslenmiş kompakt’lar daha sonra soğuk izostatik preste 100-300 MPa basınçta preslenip hem sinterleme öncesi yoğunlukları arttırılacak hemde elde edilen kompakt’ın üniform olması sağlanacaktır.- Son olarak tozlar veya hazırlanmış kom...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Bor ve/veya Zirkonyum katkılı TiO2 nano parçacıklarının Sol-Jel ve Solvotermal Teknikleriyle Üretimi
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Projenin genel amacı başta B ve Zr olmak üzere iyon katkılı TiO2 fotokatalizörlerini üretmektir. Sol-Jel/kalsinasyon ve solvotermal metotları kullanılarak farklı çeşit ve miktarda iyonik katkıların TiO2 malzemesinin başta fotokatalitik aktivite olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerine etkileri incelenecektir. Sol-Jel tekniği ile nano boyutta TiO2 üretimi için 30 ml etanol’ün içerisine TEOT (Tetraethilortotitanat) ve gerekli Ti/B ve Ti/Zr katılarak oluşturulan suspansiyona su, alkol ve asetik asitle...
Citation Formats
M. Şahin, “Hava Araçları Üzerinden Piezoelektrik Malzemeler Yardımıyla Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59398.