Sosyal Medyanın Siyasi Seçimlere Etkisi Üzerine Bir Çalışma.

2019-04-28

Suggestions

Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma
Aktaş, Dilan; Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Sosyal medya zaman ve mekân konularında esneklik kazandıran ve insan bedeninin doğal sınırlamalarını ortadan kaldıran araçlardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Son yirmi yılda özellikle genç yetişkinler arasında popülerlik kazandığı söylenebilir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte araştırmacılar yönünü yeni bir bağımlılık türü olan sosyal medya bağımlılığını çalışmaya çevirmişlerdir. Bağımlılık nicel araştırmalarda genellikle yasal sorunlar ve kural ihlalleri ile ilişkilendirilse de bu konudaki nit...
Social media addiction: Psychoanalytic approach
Aktaş, Dilan; Gençöz, Faruk; Canbolat, Fazilet; Department of Psychology (2021-10)
The aim of this study is to explore the experiences of individuals who define themselves as social media addicts. In particular, it is aimed to understand how the excessive use of social media affects the lives of the participants and the meaning they attribute to it. For this purpose, a qualitative research method was used. Semi-structured interviews were conducted with six participants. In the light of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), the data was analyzed to find the emerging themes. In th...
Sosyal Medya Üzerinden Flört ve Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkide Dürtüsellik ve Risk Almanın Aracılık Etkileri
Demircioğlu, Zeynep Işıl; Göncü-Köse, Aslı (2022-12-01)
İletişimin ve bilgiye erişimin hızlanmasıyla birlikte, bireylerin sosyal paylaşım siteleri yardımı ile partner bulma davranışları da artmaktadır. Son yıllarda, üniversite öğrencileri arasında internet üzerinden flörtleşme yaygınlaşmaya başlasa da bu konudaki çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin (Makyavelizm, psikopati ve narsisizm), partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla flört ettikten sonra yüz yüz...
The Role of social media products in parent involvement: from the perspective of parents and teachers on communication
Mumcu, Tuba; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2018)
The aim of this study was to examine the use of social media products in parent-teacher communication in the early childhood education period from preschool teachers’ and pre-schoolers parents’ perspectives. More specifically, this study explored what preschool teachers and parents think about the use of social media products in communication as an aspect of parent involvement, are there any differences in their opinions, and do some demographic variables influence this issue? The views of participants were...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Citation Formats
N. K. Erden, “Sosyal Medyanın Siyasi Seçimlere Etkisi Üzerine Bir Çalışma.,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80965.