Sosyal Medya Üzerinden Flört ve Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkide Dürtüsellik ve Risk Almanın Aracılık Etkileri

2022-12-01
Demircioğlu, Zeynep Işıl
Göncü-Köse, Aslı
İletişimin ve bilgiye erişimin hızlanmasıyla birlikte, bireylerin sosyal paylaşım siteleri yardımı ile partner bulma davranışları da artmaktadır. Son yıllarda, üniversite öğrencileri arasında internet üzerinden flörtleşme yaygınlaşmaya başlasa da bu konudaki çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin (Makyavelizm, psikopati ve narsisizm), partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla flört ettikten sonra yüz yüze görüşme davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Ayrıca, Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin, partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla flört ettikten sonra yüz yüze görüşme davranışları ile ilişkilerinde, risk alma ve dürtüselliğin aracı rolleri incelenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 358 üniversite öğrencisinden (223 kadın ve 135 erkek) veriler toplanmış ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların yaş aralıkları 18 ve 49 arasında değişmektedir (Ort.= 22,67, SS = 2,83). Sonuçlar, narsisizmin partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma ile ilişkili olduğunu ve dürtüselliğin, Makyavelizm ve partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. Ek olarak, dürtüselliğin psikopatinin partner bulmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanma davranışıyla ilişkisinde aracılık ettiği ve risk alma tutumunun da psikopati ve narsisizmin sosyal paylaşım siteleri üzerinden tanışılan bir partnerle yüz yüze görüşme davranışına aracılık ettiği bulunmuştur. Bu araştırma, dürtüsellik ve risk almanın, psikopati ve narsisizm ile sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla tanışılan biriyle yüz yüze tanışma arasındaki ilişkinin altında yatan ortak tutumlar olduğunu göstermiştir. Makyavelizm skoru yüksek olan bireyler için düşük düzeyde dürtüsellik koruyucu bir faktörken; yüksek düzeyde dürtüsellik, psikopati puanı yüksek olanları sosyal ağlar üzerinden eş aramaya iten tetikleyici bir faktördür. Beklenenin aksine, narsisizm, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla tanışılan bir partnerle yüz yüze görüşme ile doğrudan ilişkili bulunmamıştır. Bu bulgu, narsisizmin tek boyutlu ölçümüyle ilgili olabilir, çünkü bu riskli ve yüksek özgüven içeren davranışla büyüklenmeci narsisizmin pozitif yönde, kırılgan narsisizmin ise negatif yönde ilişkili olması daha olasıdır.
STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI

Suggestions

Antecedents of problematic social media use and cyberbullying among adolescents: attachment, the dark triad and rejection sensitivity
Demircioğlu, Zeynep Işıl; Goncu-Kose, Asli (2022-12-01)
With the acceleration of internet use, problematic social media use (PSMU) is included in our lives. When looking at the antecedents of PSMU, being young has been found to be a risk factor for PSMU. In addition to the benefits of technological advances in education and training, rapid technological developments may also result in problematic behaviors, especially among children and young. Recently, possibilities brought by technology and more widespread use of technology by young people have created a new c...
Social media and word-of-mouth dispersion : factors affecting likelihood of diffusion
Kursun, Zuhal Sinem; Yılmaz, Cengiz; Department of Business Administration (2013)
This study aims to analyse the factors behind electronic word-of-mouth participation on social network sites, especially on Twitter. For this purpose, the general drivers behind such activity is classified, and other sub-factors were categorised under these drivers were categorised as influencers and determinants. Both individual and environmental factors were studied for a comprehensive analysis about factors increasing or decreasing the likelihood of diffusion of word-of-mouth messages. Besides the hypoth...
Using Social Networking Sites for Teaching and Learning: Students' Involvement in and Acceptance of Facebook (R) as a Course Management System
Albayrak, Duygu; Yıldırım, Zahide (2015-04-01)
This study investigates students' involvement in Facebook (R) as a course management system (CMS), Facebook acceptance, and the relationships between the two. The study used Facebook as a CMS in two freshman courses and employed mixed method as part of an action-research approach. Forty-two students participated in the study, and 12 of those students were selected for face-to-face interviews through maximum variation sampling. Quantitative data were collected through questionnaires and course Facebook page ...
Utilization of social networking websites in education: a case of facebook
Tınmaz, Hasan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2011)
The aim of this study is to seek fundamental uses and gratifications of a social networking website, Facebook as a case, and the possible advantages and the challenges of utilization of Facebook for instructional activities. The research study encompassed four main steps; the analysis of uses & gratifications of Facebook, the analysis of Facebook utilization possibilities for instruction, the interviewing for two preceding steps, and the realization and analysis of a course on Facebook. In the study both qu...
Mediating role of life satisfaction and death anxiety in the relationship between dark triad and social media addiction
Kumpasoğlu, Güler Beril; Eltan, Selen (2021-04-01)
© 2020 Elsevier LtdThe use of social media is rapidly becoming widespread day by day. However, with the excessive use of social media and the Internet, individuals' functionality decreases, and this situation begins to become an addiction. In the literature, the relationship between dark triad personality traits and addiction behaviors was examined; however, contradictory results were found. This study aims to examine the mediating roles of death anxiety and life satisfaction in the nature of the relationsh...
Citation Formats
Z. I. Demircioğlu and A. Göncü-Köse, “Sosyal Medya Üzerinden Flört ve Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkide Dürtüsellik ve Risk Almanın Aracılık Etkileri,” STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol. 42, no. 3, pp. 643–665, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/102196.